ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان

Telegram
ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان مطابق آمار اولیه سه کشته و ۲۱ مجروح در پی داشته است.
CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

به دنبال ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان به تعدادی خودرو هم آسیب وارد شده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به قدری بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند.

به دنبال ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان به تعدادی خودرو هم آسیب وارد شده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به قدری بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند. - اسپوتنیک ایران
1/17

به دنبال ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان به تعدادی خودرو هم آسیب وارد شده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به قدری بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند.

CC BY-SA 4.0 / Tasnim News Agency / (cropped image)

حادثه فروریختن ساختمان تجاری در آبادان.

حادثه فروریختن ساختمان تجاری در آبادان. - اسپوتنیک ایران
2/17

حادثه فروریختن ساختمان تجاری در آبادان.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد. - اسپوتنیک ایران
3/17

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
4/17

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد. - اسپوتنیک ایران
5/17

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است.

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است. - اسپوتنیک ایران
6/17

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
7/17

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد. - اسپوتنیک ایران
8/17

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

به دنبال ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان به تعدادی خودرو هم آسیب وارد شده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به قدری بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند.

به دنبال ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان به تعدادی خودرو هم آسیب وارد شده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به قدری بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند. - اسپوتنیک ایران
9/17

به دنبال ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان به تعدادی خودرو هم آسیب وارد شده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به قدری بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد. - اسپوتنیک ایران
10/17

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

CC BY-SA 4.0 / Mehr News Agency / (cropped image)

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
11/17

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است.

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است. - اسپوتنیک ایران
12/17

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است.

CC BY-SA 4.0 / Hossein Abdollah Asi/Tasnim News Agency / (cropped image)

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است.

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است. - اسپوتنیک ایران
13/17

۴ تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با ۲ تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای است نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شده است.

CC BY-SA 4.0 / Tasnim News Agency / (cropped image)‌‌بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان لحظاتی پیش فرو ریخت.
فرو ریختن ساختمان ـمتروپل در آبادان - اسپوتنیک ایران
14/17
‌‌بخش‌هایی از ساختمان بزرگ "متروپل" در خیابان امیری آبادان لحظاتی پیش فرو ریخت.
CC BY-SA 4.0 / Tasnim News Agency / (cropped image)

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد. - اسپوتنیک ایران
15/17

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

CC BY-SA 4.0 / Mehr News Agency / (cropped image)

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
16/17

بر اثر ریزش یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری در آبادان شماری مصدوم شدند. تیم‌هایی اورژانس از اهواز به محل حادثه اعزام شده‌اند.

CC BY-SA 4.0 / Mehr News Agency / (cropped image)

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد. - اسپوتنیک ایران
17/17

رئیس روابط عمومی اورژانس خوزستان از فوت سه نفر و مجروح شدن ۲۱ نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان خبر داد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала