روز جهانی لاک‌پشت

Telegram
سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.
© AP Photo / J Pat Carter

لاک‌پشت‌ها نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری با ارزش برای محیط زیست و حیات وحش که در معرض خطر نابودی هستند با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که اگر اقدامات ضروری برای مراقبت از آنها صورت نگیرد به زودی نسل‌شان منقرض خواهد شد.

برد کسلوفسکی قهرمان مسابقه «ناسکار» 2012 و گیل ادل در حال نوازش لاک پشت.

لاک‌پشت‌ها نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری با ارزش برای محیط زیست و حیات وحش که در معرض خطر نابودی هستند با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که اگر اقدامات ضروری برای مراقبت از آنها صورت نگیرد به زودی نسل‌شان منقرض خواهد شد.برد کسلوفسکی قهرمان مسابقه «ناسکار» 2012 و گیل ادل در حال نوازش لاک پشت. - اسپوتنیک ایران
1/15

لاک‌پشت‌ها نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری با ارزش برای محیط زیست و حیات وحش که در معرض خطر نابودی هستند با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که اگر اقدامات ضروری برای مراقبت از آنها صورت نگیرد به زودی نسل‌شان منقرض خواهد شد.

برد کسلوفسکی قهرمان مسابقه «ناسکار» 2012 و گیل ادل در حال نوازش لاک پشت.

© AFP 2022 / Jack Guez

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و  ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند. - اسپوتنیک ایران
2/15

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

© AFP 2022 / NEWS LTD

جان وایگل، مدیر پارک خزندگان استرالیا، یک تمساح آمریکایی را به نمایش می‌گذارد که در حال شکار لاک پشت بوده و در زهکشی درون شهری در سیدنی یافت شده است.

جان وایگل، مدیر پارک خزندگان استرالیا، یک تمساح آمریکایی را به نمایش می‌گذارد که در حال شکار لاک پشت بوده و در زهکشی درون شهری در سیدنی یافت شده است. - اسپوتنیک ایران
3/15

جان وایگل، مدیر پارک خزندگان استرالیا، یک تمساح آمریکایی را به نمایش می‌گذارد که در حال شکار لاک پشت بوده و در زهکشی درون شهری در سیدنی یافت شده است.

© AP Photo / CTK/Jaroslav Podhorsky

ماگدالنا، لاک پشت دو سر و 5 پا در اسلوواکی.

ماگدالنا، لاک پشت دو سر و 5 پا در اسلوواکی. - اسپوتنیک ایران
4/15

ماگدالنا، لاک پشت دو سر و 5 پا در اسلوواکی.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و  ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند. - اسپوتنیک ایران
5/15

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin

بچه لاک پشت قبل از رها شدن در دریا.

بچه لاک پشت قبل از رها شدن در دریا. - اسپوتنیک ایران
6/15

بچه لاک پشت قبل از رها شدن در دریا.

© AP Photo / Tui De Roy/Galapagos National Park

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

انتقال لاک پشت ها به پارک ملی در اکوادور.

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.انتقال لاک پشت ها به پارک ملی در اکوادور. - اسپوتنیک ایران
7/15

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

انتقال لاک پشت ها به پارک ملی در اکوادور.

© AP Photo / Lee Jin-man

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

پارک تفریحی در کره جنوبی.

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و  ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.پارک تفریحی در کره جنوبی. - اسپوتنیک ایران
8/15

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

پارک تفریحی در کره جنوبی.

© AP Photo / Sakchai Lalit

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

لاک پشت نرم تن در باغ وحش بانکوک.

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.لاک پشت نرم تن در باغ وحش بانکوک. - اسپوتنیک ایران
9/15

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

لاک پشت نرم تن در باغ وحش بانکوک.

© AFP 2022 / Seyllou

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

ماهیگیران سنگال، لاک پشت به دام افتاده را به دریا برمی گردانند.

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.ماهیگیران سنگال، لاک پشت به دام افتاده را به دریا برمی گردانند. - اسپوتنیک ایران
10/15

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

ماهیگیران سنگال، لاک پشت به دام افتاده را به دریا برمی گردانند.

© AP Photo / Caleb Jones

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

ساحل پر از آشغال و لاک پشت در شمال غرب، جزیره هاوایی.

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و  ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.ساحل پر از آشغال  و لاک پشت در شمال غرب، جزیره هاوایی. - اسپوتنیک ایران
11/15

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

ساحل پر از آشغال و لاک پشت در شمال غرب، جزیره هاوایی.

© AFP 2022 / Asit Kumar

لاک‌پشت‌ها نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری با ارزش برای محیط زیست و حیات وحش که در معرض خطر نابودی هستند با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که اگر اقدامات ضروری برای مراقبت از آنها صورت نگیرد به زودی نسل‌شان منقرض خواهد شد.

تخم گذاری لاک پشت در ساحل «روشیکولایا» در هند.

لاک‌پشت‌ها نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری با ارزش برای محیط زیست و حیات وحش که در معرض خطر نابودی هستند با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که اگر اقدامات ضروری برای مراقبت از آنها صورت نگیرد به زودی نسل‌شان منقرض خواهد شد.تخم گذاری لاک پشت در ساحل «روشیکولایا» در هند. - اسپوتنیک ایران
12/15

لاک‌پشت‌ها نیز مانند بسیاری از گونه‌های جانوری با ارزش برای محیط زیست و حیات وحش که در معرض خطر نابودی هستند با خطرات گوناگونی مواجه‌اند که اگر اقدامات ضروری برای مراقبت از آنها صورت نگیرد به زودی نسل‌شان منقرض خواهد شد.

تخم گذاری لاک پشت در ساحل «روشیکولایا» در هند.

© AP Photo / Petros Karadjias

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و  ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند. - اسپوتنیک ایران
13/15

تاکنون حدود ۳۶۰ گونه لاک‌پشت و سنگ‌پشت در سراسر جهان از اقیانوس گرفته تا صحراها شناخته شده‌اند که براساس معیارهای فهرست قرمز "اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت" از این تعداد ۱۸۷ گونه از در معرض تهدید و ۱۲۷ گونه در معرض خطر یا بحران جدی هستند و ‌پیش‌بینی می‌شود بسیاری از این گونه‌ها طی یک قرن آینده منقرض شوند.

© Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

آکواریوم مسکو.

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.آکواریوم مسکو. - اسپوتنیک ایران
14/15

سازمان حفاظت از لاک‌پشت ها، اولین بار متوجه خطر انقراض شد و از آن زمان به بعد، روز 23 ماه می را به "روز جهانی لاک‌پشت" نامگذاری کرد که تقریباً 20 سال است برگزار می شود.

آکواریوم مسکو.

© Sputnik / Vladimir Burov

در ایران ۱۰ گونه لاک‌پشت وجود دارد که پنج گونه آن دریایی هستند و تنها در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. سه گونه لاک‌پشت برکه‌ای در کشور وجود دارند و دو گونه لاک‌پشت خشکی‌زی مانند "لاک پشت مهمیزدار" و "لاک پشت آسیایی" که در زیستگاه‌های خشکی چون مراتع و زیستگاه‌های کوهستانی زندگی می‌کنند.

لاک پشت در خانه.

 در ایران ۱۰ گونه لاک‌پشت وجود دارد که پنج گونه آن دریایی هستند و تنها در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. سه گونه لاک‌پشت برکه‌ای در کشور وجود دارند و دو گونه لاک‌پشت خشکی‌زی مانند "لاک پشت مهمیزدار" و "لاک پشت آسیایی"  که در زیستگاه‌های خشکی چون مراتع و زیستگاه‌های کوهستانی زندگی می‌کنند.لاک پشت در خانه. - اسپوتنیک ایران
15/15

در ایران ۱۰ گونه لاک‌پشت وجود دارد که پنج گونه آن دریایی هستند و تنها در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. سه گونه لاک‌پشت برکه‌ای در کشور وجود دارند و دو گونه لاک‌پشت خشکی‌زی مانند "لاک پشت مهمیزدار" و "لاک پشت آسیایی" که در زیستگاه‌های خشکی چون مراتع و زیستگاه‌های کوهستانی زندگی می‌کنند.

لاک پشت در خانه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала