رویدادهای هفته به روایت تصویر

Telegram
اسپوتنیک، شما را با رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر آنشا می کند.
© AFP 2022 / Antonin Thuillier

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشنواره سینمایی کان.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.جشنواره سینمایی کان. - اسپوتنیک ایران
1/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشنواره سینمایی کان.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

ماه در رنگ های متفاوت هنگام خسوف.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.ماه در رنگ های متفاوت هنگام خسوف. - اسپوتنیک ایران
2/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

ماه در رنگ های متفاوت هنگام خسوف.

© AFP 2022 / Ye Aung Thu

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

شادی دونده ویتنامی هنگام رسیدن به خط پایان.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.شادی دونده ویتنامی هنگام رسیدن به خط پایان. - اسپوتنیک ایران
3/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

شادی دونده ویتنامی هنگام رسیدن به خط پایان.

© AP Photo / Maya Levin

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

درگیری پلیس اسرادیل با عزاداران.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.درگیری پلیس اسرادیل با عزاداران. - اسپوتنیک ایران
4/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

درگیری پلیس اسرادیل با عزاداران.

© Sputnik / Alexey Kudenko  / ورود به گالری تصاویر

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

نور و روشنایی در خانه های ماریوپل.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.نور و روشنایی در خانه های ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
5/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

نور و روشنایی در خانه های ماریوپل.

© AP Photo / Steve Parsons

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

ملکه الیزابت در مسابقه اسب سواری.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.ملکه الیزابت در مسابقه اسب سواری. - اسپوتنیک ایران
6/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

ملکه الیزابت در مسابقه اسب سواری.

© AP Photo / Bebeto Matthews

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشنواره کیمونو در نیویورک.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.جشنواره کیمونو در نیویورک. - اسپوتنیک ایران
7/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشنواره کیمونو در نیویورک.

© AP Photo / Thein Zaw

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

کودکان بودایی.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.کودکان بودایی. - اسپوتنیک ایران
8/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

کودکان بودایی.

© AFP 2022 / Arif Ali

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

آبتنی در لاهور.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.آبتنی در لاهور. - اسپوتنیک ایران
9/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

آبتنی در لاهور.

© AFP 2022 / Robyn Beck

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

فعال محیط زیست در کالیفرنیا.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.فعال محیط زیست در کالیفرنیا. - اسپوتنیک ایران
10/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

فعال محیط زیست در کالیفرنیا.

© Sputnik / Ilya Naymushin / ورود به گالری تصاویر

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

زمین زیرکشت در کراسنویارسک.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.زمین زیرکشت در کراسنویارسک. - اسپوتنیک ایران
11/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

زمین زیرکشت در کراسنویارسک.

© AFP 2022 / Evaristo Sa

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

رئیس جمهور برزیل در حال شرکت در مسابقه « قایق سواری».

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.رئیس جمهور برزیل در حال شرکت در مسابقه « قایق سواری». - اسپوتنیک ایران
12/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

رئیس جمهور برزیل در حال شرکت در مسابقه « قایق سواری».

© AP Photo / Hassan Ammar

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

استخر بادی برای بچه ها در بیروت.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.استخر بادی برای بچه ها در بیروت. - اسپوتنیک ایران
13/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

استخر بادی برای بچه ها در بیروت.

© AP Photo / Andy Wong

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

کارمند بهداشت در پکن.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.کارمند بهداشت در پکن. - اسپوتنیک ایران
14/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

کارمند بهداشت در پکن.

© AP Photo / Alvaro Barrientos

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

دختران در مراسم زیارتی « باکره ها» در اسپانیا.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.دختران در مراسم زیارتی « باکره ها» در اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
15/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

دختران در مراسم زیارتی « باکره ها» در اسپانیا.

© AP Photo / Nabil al-Jurani

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

طوفان شن در عراق.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.طوفان شن در  عراق. - اسپوتنیک ایران
16/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

طوفان شن در عراق.

© AP Photo / Juan Karita

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

شو «آئومارا» در بولیوی.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.شو «آئومارا» در بولیوی. - اسپوتنیک ایران
17/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

شو «آئومارا» در بولیوی.

© AP Photo / Eranga Jayawardena

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

تظاهرات در سریلانکا.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.تظاهرات در سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
18/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

تظاهرات در سریلانکا.

© AP Photo

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

واژگونی قطار در هند.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.واژگونی قطار در هند. - اسپوتنیک ایران
19/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

واژگونی قطار در هند.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

مسابقه زیبایی ملکه مرغ‌ها.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.مسابقه زیبایی ملکه مرغ‌ها. - اسپوتنیک ایران
20/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

مسابقه زیبایی ملکه مرغ‌ها.

© AP Photo / Petr David Josek

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

پل معلق در جمهوری چک.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.پل معلق در جمهوری چک. - اسپوتنیک ایران
21/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

پل معلق در جمهوری چک.

© AP Photo / Andy Wong

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

باربر چینی در پکن.

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.باربر چینی در پکن. - اسپوتنیک ایران
22/22

رویدادها و حوادث داخلی و خارجی هفته گذشته از نگاه تصویر.

باربر چینی در پکن.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала