احیای زندگی در ماریوپل

Telegram
در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازگشت نور به خانه‌ها.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.بازگشت نور به خانه‌ها. - اسپوتنیک ایران
1/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازگشت نور به خانه‌ها.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

یکی از خیابان های شهر.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.یکی از خیابان های شهر. - اسپوتنیک ایران
2/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

یکی از خیابان های شهر.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازی بچه ها.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.بازی بچه ها. - اسپوتنیک ایران
3/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازی بچه ها.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال جمع‌اوری آوارها برای بازسای ساختمانهای ویران شده توسط نیروهای اوکراین.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال جمع‌اوری آوارها برای بازسای ساختمانهای ویران شده توسط نیروهای اوکراین. - اسپوتنیک ایران
4/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال جمع‌اوری آوارها برای بازسای ساختمانهای ویران شده توسط نیروهای اوکراین.

© Sputnik / Alexey Kudenko

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

مرمت و تعمیر شبکه برق‌رسانی.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.مرمت و تعمیر شبکه برق‌رسانی. - اسپوتنیک ایران
5/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

مرمت و تعمیر شبکه برق‌رسانی.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

نبش قبر کشته شدگان بر اثر گلوله باران نیروهای اوکراین در محوطه ساختمانها برای دفن دوباره.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.نبش قبر کشته شدگان بر اثر گلوله باران نیروهای اوکراین در محوطه ساختمانها برای دفن دوباره. - اسپوتنیک ایران
6/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

نبش قبر کشته شدگان بر اثر گلوله باران نیروهای اوکراین در محوطه ساختمانها برای دفن دوباره.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

دکتر و متخصص قلب در کلینیک ماریوپل.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.دکتر و متخصص قلب در کلینیک ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
7/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

دکتر و متخصص قلب در کلینیک ماریوپل.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال جمع‌اوری آوارها برای بازسای ساختمانهای ویران شده توسط نیروهای اوکراین.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال جمع‌اوری آوارها برای بازسای ساختمانهای ویران شده توسط نیروهای اوکراین. - اسپوتنیک ایران
8/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال جمع‌اوری آوارها برای بازسای ساختمانهای ویران شده توسط نیروهای اوکراین.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

یکی از خیابان های شهر.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.یکی از خیابان های شهر. - اسپوتنیک ایران
9/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

یکی از خیابان های شهر.

© Sputnik / Alexey Kudenko

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد. کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال تعمیر و بازسازی در ماریوپل.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد. کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال تعمیر و بازسازی در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
10/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد. کارمندان سازمان اوضاع غیرمترقبه فدراسیون روسیه در حال تعمیر و بازسازی در ماریوپل.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازگشت نور به خانه‌ها.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.بازگشت نور به خانه‌ها. - اسپوتنیک ایران
11/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازگشت نور به خانه‌ها.

© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویر

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازی بچه ها.

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.بازی بچه ها. - اسپوتنیک ایران
12/12

در ماریوپل، کارهای مرمت و بازسازی برای بازگشت به زندگی عادی جریان دارد.

بازی بچه ها.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала