بالرین های عراقی

Telegram
محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود.
© AP Photo / Hadi Mizban

محصلان آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند.

محصلان آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
1/8

محصلان آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند.

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
2/8

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود.

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود. - اسپوتنیک ایران
3/8

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصلان آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند.

محصلان آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
4/8

محصلان آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شوند.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصل آکادمی باله عراق روی صحنه در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد است.

محصل آکادمی باله عراق روی صحنه در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد است. - اسپوتنیک ایران
5/8

محصل آکادمی باله عراق روی صحنه در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد است.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود.

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود. - اسپوتنیک ایران
6/8

محصل آکادمی باله عراق برای هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد آماده می‌شود.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصل آکادمی باله عراق روی صحنه در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد است.

محصل آکادمی باله عراق روی صحنه در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد است. - اسپوتنیک ایران
7/8

محصل آکادمی باله عراق روی صحنه در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد است.

© AP Photo / Hadi Mizban

محصلان آکادمی باله عراق در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد هستند.

محصلان آکادمی باله عراق در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد هستند. - اسپوتنیک ایران
8/8

محصلان آکادمی باله عراق در حال هنرنمایی در جشن سالانه مدرسه در بغداد هستند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала