دو توله پاندا یواندودو و هوانلیلی

Telegram
هوان هوان، ماده پاندای ۱۲۵ کیلوگرمی که در سال ۲۰۱۲ از چین امانت گرفته شده و به فرانسه منتقل شده بود، دو توله پاندا به دنیا آورد که حالا بزرگ شده اند.
© AFP 2022 / Guillaume Souvant

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است" و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است"  و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
1/8

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است" و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
2/8

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

پاندای هوآنلیلی در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

پاندای هوآنلیلی در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
3/8

پاندای هوآنلیلی در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

پاندای هوآنلیلی در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

پاندای هوآنلیلی در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
4/8

پاندای هوآنلیلی در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

پانداها که زیستگاه اصلی‌شان چین است، گونه‌ای از خرس‌های کوچک و در خطر انقراض‌ هستند. مشکلات بسیاری بر سر راه بارور شدن پاندای ماده وجود دارد. مدت زمان آماده بودن پاندای ماده برای بارور شدن بسیار کوتاه است، زیرا پانداهای ماده فقط یک بار در سال به مدت حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت مستعد جفتگیری می‌شوند.

پانداها که زیستگاه اصلی‌شان چین است، گونه‌ای از خرس‌های کوچک و در خطر انقراض‌ هستند. مشکلات بسیاری بر سر راه بارور شدن پاندای ماده وجود دارد. مدت زمان آماده بودن پاندای ماده برای بارور شدن بسیار کوتاه است، زیرا پانداهای ماده فقط یک بار در سال به مدت حدود ۲۴  تا ۴۸  ساعت مستعد جفتگیری می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
5/8

پانداها که زیستگاه اصلی‌شان چین است، گونه‌ای از خرس‌های کوچک و در خطر انقراض‌ هستند. مشکلات بسیاری بر سر راه بارور شدن پاندای ماده وجود دارد. مدت زمان آماده بودن پاندای ماده برای بارور شدن بسیار کوتاه است، زیرا پانداهای ماده فقط یک بار در سال به مدت حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت مستعد جفتگیری می‌شوند.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است" و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.

پاندای یوآندودو در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است"  و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.پاندای یوآندودو در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
6/8

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است" و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.

پاندای یوآندودو در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

پانداها که زیستگاه اصلی‌شان چین است، گونه‌ای از خرس‌های کوچک و در خطر انقراض‌ هستند. مشکلات بسیاری بر سر راه بارور شدن پاندای ماده وجود دارد. مدت زمان آماده بودن پاندای ماده برای بارور شدن بسیار کوتاه است، زیرا پانداهای ماده فقط یک بار در سال به مدت حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت مستعد جفتگیری می‌شوند.

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

پانداها که زیستگاه اصلی‌شان چین است، گونه‌ای از خرس‌های کوچک و در خطر انقراض‌ هستند. مشکلات بسیاری بر سر راه بارور شدن پاندای ماده وجود دارد. مدت زمان آماده بودن پاندای ماده برای بارور شدن بسیار کوتاه است، زیرا پانداهای ماده فقط یک بار در سال به مدت حدود ۲۴  تا ۴۸  ساعت مستعد جفتگیری می‌شوند.پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
7/8

پانداها که زیستگاه اصلی‌شان چین است، گونه‌ای از خرس‌های کوچک و در خطر انقراض‌ هستند. مشکلات بسیاری بر سر راه بارور شدن پاندای ماده وجود دارد. مدت زمان آماده بودن پاندای ماده برای بارور شدن بسیار کوتاه است، زیرا پانداهای ماده فقط یک بار در سال به مدت حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت مستعد جفتگیری می‌شوند.

پانداهای دوقلو باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

© AFP 2022 / Guillaume Souvant

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است" و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.

پاندای یوآندودو در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است"  و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.پاندای یوآندودو در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
8/8

هوان هوان که در زبان چینی به معنای "خوشحال است" و پدر فرزندانش که "یوان" نام دارد پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ صاحب اولین توله پاندای خود در باغ‌وحش فرانسه شده بودند.

پاندای یوآندودو در باغ وحش پارک بووال در سنت آینان فرانسه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала