آزادی ولنوواخا در دونتسک

Telegram
مردم ولنوواخا به نظامیان جمهوری خلق دونتسک خوشامد می گویند.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. - اسپوتنیک ایران
1/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. نظامیان دونتسک که این شهر را آزاد کردند.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. نظامیان دونتسک که این شهر را آزاد کردند. - اسپوتنیک ایران
2/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. نظامیان دونتسک که این شهر را آزاد کردند.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. نظامیان دونتسک این شهر را آزاد کردند.

رزمندگان پلیس خلق دونتسک در حال برافراشتن پرچم جمهوری خلق دونتسک.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. نظامیان دونتسک این شهر را آزاد کردند.رزمندگان پلیس خلق دونتسک در حال برافراشتن پرچم جمهوری خلق دونتسک. - اسپوتنیک ایران
3/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. نظامیان دونتسک این شهر را آزاد کردند.

رزمندگان پلیس خلق دونتسک در حال برافراشتن پرچم جمهوری خلق دونتسک.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

خانه ای که توسط نیروهای اوکراین تیرباران و ویران شد.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.خانه ای که توسط نیروهای اوکراین تیرباران و ویران شد. - اسپوتنیک ایران
4/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

خانه ای که توسط نیروهای اوکراین تیرباران و ویران شد.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

خودروهای ویران شده.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.خودروهای ویران شده. - اسپوتنیک ایران
5/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

خودروهای ویران شده.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد. - اسپوتنیک ایران
6/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

تجهیزات پزشکی که بر اثر آتشباری نیروهای اوکراین تخریب شدند.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.تجهیزات پزشکی که بر اثر آتشباری نیروهای اوکراین تخریب شدند. - اسپوتنیک ایران
7/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

تجهیزات پزشکی که بر اثر آتشباری نیروهای اوکراین تخریب شدند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

کلیسای ویران شده بر اثر تیرباران نیروهای اوکراین.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.کلیسای ویران شده بر اثر تیرباران نیروهای اوکراین. - اسپوتنیک ایران
8/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

کلیسای ویران شده بر اثر تیرباران نیروهای اوکراین.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

ترک شهر.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.ترک شهر. - اسپوتنیک ایران
9/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

ترک شهر.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد..

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.. - اسپوتنیک ایران
10/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد..

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

نظامی پلیس خلق دونتسک در مجاورت بیمارستان شهر که توسط نیروهای اوکراینی ویران شده است.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.نظامی پلیس خلق دونتسک در مجاورت بیمارستان شهر که توسط نیروهای اوکراینی ویران شده است. - اسپوتنیک ایران
11/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

نظامی پلیس خلق دونتسک در مجاورت بیمارستان شهر که توسط نیروهای اوکراینی ویران شده است.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

گاراژ که مورد حمله و آتشباری نیروهای اوکراینی قرار گرفته بود.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.گاراژ که مورد حمله و آتشباری نیروهای اوکراینی قرار گرفته بود. - اسپوتنیک ایران
12/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

گاراژ که مورد حمله و آتشباری نیروهای اوکراینی قرار گرفته بود.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد..

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.. - اسپوتنیک ایران
13/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد..

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

پاکسازی محوطه ساختمان از باقیمانده های آتشباری که توسط نیروهای اوکراین انجام شده بود.

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.پاکسازی محوطه ساختمان از باقیمانده های آتشباری که توسط نیروهای اوکراین انجام شده بود. - اسپوتنیک ایران
14/15

ولنوواخای دونتسک آزاد شد.

پاکسازی محوطه ساختمان از باقیمانده های آتشباری که توسط نیروهای اوکراین انجام شده بود.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / ورود به گالری تصاویر

مردم ولنوواخا به نظامیان جمهوری خلق دونتسک خوشامد می گویند.

مردم ولنوواخا به نظامیان جمهوری خلق دونتسک خوشامد می گویند. - اسپوتنیک ایران
15/15

مردم ولنوواخا به نظامیان جمهوری خلق دونتسک خوشامد می گویند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала