واقعیت دردناک

Telegram
برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.
© Photo / Amos Nachoum / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عاس، آموس ناچوم از آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عاس، آموس ناچوم از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
1/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عاس، آموس ناچوم از آمریکا.

© Photo / Federico Testi / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، فدریکو تستی از ایتالیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، فدریکو تستی از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
2/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، فدریکو تستی از ایتالیا.

© Photo / Thomas Vijayan / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، توماس ویجایان از کانادا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، توماس ویجایان از کانادا. - اسپوتنیک ایران
3/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، توماس ویجایان از کانادا.

© Photo / Shayne Kaye / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، شاینه کایه از کانادا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، شاینه کایه از کانادا. - اسپوتنیک ایران
4/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، شاینه کایه از کانادا.

© Photo / Chin Leong Teo / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، چینگ لو تئو از سنگاپور.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، چینگ لو تئو از سنگاپور. - اسپوتنیک ایران
5/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، چینگ لو تئو از سنگاپور.

© Photo / Rie Asada / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، ری آسادا از ژاپن.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، ری آسادا از ژاپن. - اسپوتنیک ایران
6/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، ری آسادا از ژاپن.

© Photo / Gautam Kamat Bambolkar / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، گائوتام کمت بامبولکار از آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، گائوتام کمت بامبولکار از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
7/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، گائوتام کمت بامبولکار از آمریکا.

© Photo / Vince Burton / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، وینس بورتون از بریتانیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، وینس بورتون از بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
8/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، وینس بورتون از بریتانیا.

© Photo / Ashok Behera / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، آشوک بهرا از هند.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، آشوک بهرا از هند. - اسپوتنیک ایران
9/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، آشوک بهرا از هند.

© Photo / Matthijs Noome / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، ماتهیجز نومه از آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، ماتهیجز نومه از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
10/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، ماتهیجز نومه از آمریکا.

© Photo / Sabrina Inderbitzi / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، سابرینا ایندربیدزی از سوئیس.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، سابرینا ایندربیدزی از سوئیس. - اسپوتنیک ایران
11/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، سابرینا ایندربیدزی از سوئیس.

© Photo / Tom Vierus / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، تام ویروس س. فیجی، اندونزی.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، تام ویروس س. فیجی، اندونزی. - اسپوتنیک ایران
12/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، تام ویروس س. فیجی، اندونزی.

© Photo / Sam Wilson / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، سام ویلسون از استرالیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، سام ویلسون از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
13/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، سام ویلسون از استرالیا.

© Photo / William Fortescue / World Nature Photography Awards

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، ویلیام، فورتسکیو از بریتانیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.عکاس، ویلیام، فورتسکیو از بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
14/14

برندگان مسابقه بین المللی عکس طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

عکاس، ویلیام، فورتسکیو از بریتانیا.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала