گلدوزی‌های زیبای فلسطینی

Telegram
گلدوزی های فلسطینی به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.
© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله. - اسپوتنیک ایران
1/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله. - اسپوتنیک ایران
2/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش گلدوزی های لباس های فلسطینی.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.نمایش گلدوزی های لباس های فلسطینی. - اسپوتنیک ایران
3/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش گلدوزی های لباس های فلسطینی.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی فلسطینی.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.نمایش لباس سنتی فلسطینی. - اسپوتنیک ایران
4/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی فلسطینی.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی. - اسپوتنیک ایران
5/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

مدل سنتی سربند فلسطینی.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.مدل سنتی سربند فلسطینی. - اسپوتنیک ایران
6/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

مدل سنتی سربند فلسطینی.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی. - اسپوتنیک ایران
7/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی.

© AFP 2022 / Abbas Momani

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی.

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی. - اسپوتنیک ایران
8/8

جشن ثبت گلدوزی های فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در شهر رام الله.

نمایش لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала