وضعیت در جمهوری خلق دونتسک به روایت تصویر

Telegram
نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک می کنیم.
© Sputnik / Sergei Averin / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکن قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکن قصبه نیکولایوکا در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
1/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکن قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

© Sputnik / Sergei Averin / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. قصبه نیکولایوکا در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
2/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

© Sputnik / Sergei Averin / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. قصبه نیکولایوکا در دونتسک. گلوله سیستم آتشباری «گراد».

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. قصبه نیکولایوکا در دونتسک. گلوله سیستم آتشباری «گراد». - اسپوتنیک ایران
3/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. قصبه نیکولایوکا در دونتسک. گلوله سیستم آتشباری «گراد».

© Sputnik / Ivan Rodionov / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. پزشک صحرایی در حومه قصبه «ولنوواخا»» در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. پزشک صحرایی در حومه قصبه «ولنوواخا»» در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
4/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. پزشک صحرایی در حومه قصبه «ولنوواخا»» در دونتسک.

© Sputnik / Sergei Averin / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکنان قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکنان قصبه نیکولایوکا در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
5/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکنان قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

© Sputnik / Ivan Rodionov / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. نظامی نیروهای مردمی دونتسک در حال رسم حرف «زد» روی زره‌پوش در حومه قصبه "ولنوواخا"" در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. نظامی نیروهای مردمی دونتسک در حال رسم حرف «زد» روی زره‌پوش در حومه قصبه "ولنوواخا"" در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
6/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. نظامی نیروهای مردمی دونتسک در حال رسم حرف «زد» روی زره‌پوش در حومه قصبه "ولنوواخا"" در دونتسک.

© Sputnik / Ivan Rodionov / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. بخشی از موشک پرتاب شده به سوی قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. بخشی از موشک پرتاب شده به سوی قصبه نیکولایوکا در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
7/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. بخشی از موشک پرتاب شده به سوی قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

© Sputnik / Sergei Averin / ورود به گالری تصاویر

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکنان قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکنان قصبه نیکولایوکا در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
8/8

نگاهی تصویری بر وضعیت کنونی جمهوری خلق دونتسک. ساکنان قصبه نیکولایوکا در دونتسک.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала