لشکر 82 هوابرد ایالات متحده در لهستان

Telegram
نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. تمرینات نظامی.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. تمرینات نظامی. - اسپوتنیک ایران
1/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. تمرینات نظامی.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. بالگردهای CH-46 Chinook آمریکا.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. بالگردهای CH-46 Chinook آمریکا. - اسپوتنیک ایران
2/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. بالگردهای CH-46 Chinook آمریکا.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. پایگاه استقرار نظامیان آمریکایی در لهستان.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. پایگاه استقرار نظامیان آمریکایی در لهستان. - اسپوتنیک ایران
3/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. پایگاه استقرار نظامیان آمریکایی در لهستان.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. - اسپوتنیک ایران
4/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.

© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. - اسپوتنیک ایران
5/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. چادرهای نظامیان آمریکایی در لهستان.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. چادرهای نظامیان آمریکایی در لهستان. - اسپوتنیک ایران
6/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. چادرهای نظامیان آمریکایی در لهستان.

© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. تمرینات نظامیان.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. تمرینات نظامیان. - اسپوتنیک ایران
7/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. تمرینات نظامیان.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. چادرهای نظامیان آمریکایی در لهستان.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. چادرهای نظامیان آمریکایی در لهستان. - اسپوتنیک ایران
8/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. چادرهای نظامیان آمریکایی در لهستان.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.خودروهای ارتشی نظامیان آمریکایی در لهستان.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.خودروهای ارتشی نظامیان آمریکایی در لهستان. - اسپوتنیک ایران
9/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند.خودروهای ارتشی نظامیان آمریکایی در لهستان.

© REUTERS / Bryan Woolston

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. نظامیان آمریکایی و افسر پلیس لهستانی در خارج از گیت محل استقرار نظامیان آمریکایی در لهستان.

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. نظامیان آمریکایی و افسر پلیس لهستانی در خارج از گیت محل استقرار نظامیان آمریکایی در لهستان. - اسپوتنیک ایران
10/10

نظامیان لشکر 82 هوابرد آمریکا در لهستان مستقر شدند. نظامیان آمریکایی و افسر پلیس لهستانی در خارج از گیت محل استقرار نظامیان آمریکایی در لهستان.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала