مراسم اختتامیه المپیک زمستانی 2022

Telegram
بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم. - اسپوتنیک ایران
1/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. همه باید ماسک بپوشند.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. همه باید ماسک بپوشند. - اسپوتنیک ایران
2/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. همه باید ماسک بپوشند.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. حضور رئیس حمهور چین در مراسم پایانی المپیک.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. حضور رئیس حمهور چین در مراسم پایانی المپیک. - اسپوتنیک ایران
3/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. حضور رئیس حمهور چین در مراسم پایانی المپیک.

© AP Photo / Bernat Armangue

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. - اسپوتنیک ایران
4/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. جسیکا دیگینز از آمریکا برنده مدال نقره.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. جسیکا دیگینز از آمریکا برنده مدال نقره. - اسپوتنیک ایران
5/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. جسیکا دیگینز از آمریکا برنده مدال نقره.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. - اسپوتنیک ایران
6/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. تماشاچیان مراسم پایانی المپیک پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. تماشاچیان مراسم پایانی المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
7/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. تماشاچیان مراسم پایانی المپیک پکن.

© AP Photo / Bernat Armangue

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. - اسپوتنیک ایران
8/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. - اسپوتنیک ایران
9/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. داوطلبان المپیک.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. داوطلبان المپیک. - اسپوتنیک ایران
10/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. داوطلبان المپیک.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. تماشاچیان حاضر در استادیوم.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. تماشاچیان حاضر در استادیوم. - اسپوتنیک ایران
11/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. تماشاچیان حاضر در استادیوم.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. سمبل بازی های المپیک زمستانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. سمبل بازی های المپیک زمستانی پکن. - اسپوتنیک ایران
12/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. سمبل بازی های المپیک زمستانی پکن.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. - اسپوتنیک ایران
13/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. الکساندر بالشونوف برنده مدال طلا از روسیه.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. الکساندر بالشونوف برنده مدال طلا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
14/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. الکساندر بالشونوف برنده مدال طلا از روسیه.

© AP Photo / Jeff Roberson

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. رقص دسته جمعی ورزشکاران در مراسم پایانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. رقص دسته جمعی ورزشکاران در مراسم پایانی پکن. - اسپوتنیک ایران
15/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. رقص دسته جمعی ورزشکاران در مراسم پایانی پکن.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. اعضای تیم روسیه.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. اعضای تیم روسیه. - اسپوتنیک ایران
16/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. اعضای تیم روسیه.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. - اسپوتنیک ایران
17/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. مراسم پایین آوردن پرچم میزبان المپیک زمستانی 2022 در پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. مراسم پایین آوردن پرچم میزبان المپیک زمستانی 2022 در پکن. - اسپوتنیک ایران
18/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. مراسم پایین آوردن پرچم میزبان المپیک زمستانی 2022 در پکن.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم پایانی.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم پایانی. - اسپوتنیک ایران
19/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم پایانی.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. داوطلبان مراسم پایانی المپیک در پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. داوطلبان مراسم پایانی المپیک در پکن. - اسپوتنیک ایران
20/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. داوطلبان مراسم پایانی المپیک در پکن.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. - اسپوتنیک ایران
21/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

© AP Photo / Jeff Roberson

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. - اسپوتنیک ایران
22/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم اختتامیه المپیک پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم اختتامیه المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
23/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم اختتامیه المپیک پکن.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. نقشه ایتالیا که میزبان بعدی بازی های المپیک زمستانی خواهد بود.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. نقشه ایتالیا که میزبان بعدی بازی های المپیک زمستانی خواهد بود. - اسپوتنیک ایران
24/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. نقشه ایتالیا که میزبان بعدی بازی های المپیک زمستانی خواهد بود.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. - اسپوتنیک ایران
25/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید.

© REUTERS / Phil Noble

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. رئیس کمیته بین المللی المپیک و شهردار میلان.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. رئیس کمیته بین المللی المپیک و شهردار میلان. - اسپوتنیک ایران
26/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. رئیس کمیته بین المللی المپیک و شهردار میلان.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم اختتامیه المپیک پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم اختتامیه المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
27/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. شرکت کنندگان مراسم اختتامیه المپیک پکن.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. پرچم المپیک در دست شهردار میلان ایتالیا.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. پرچم المپیک در دست شهردار میلان ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
28/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. پرچم المپیک در دست شهردار میلان ایتالیا.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن. - اسپوتنیک ایران
29/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. هنرنمایی هنرمندان در مراسم پایانی پکن.

© AP Photo / Bernat Armangue

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
30/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
31/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن.

© REUTERS / Pawel Kopczynski

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
32/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. آتش بازی مراسم اختتامیه المپیک پکن.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. خاموش شدن مشعل المپیکی.

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. خاموش شدن مشعل المپیکی. - اسپوتنیک ایران
33/33

بازی های المپیک زمستانی 2022 در پکن به پایان رسید. خاموش شدن مشعل المپیکی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала