باغ‌های باشکوه و دنیای گیاهان

Telegram
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.
© Photo / Magdalena Wasiczek / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، ماگدالنا وازیچک. لهستان، جایزه اول.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، ماگدالنا وازیچک. لهستان، جایزه اول. - اسپوتنیک ایران
1/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، ماگدالنا وازیچک. لهستان، جایزه اول.

© Photo / Dennis Frates / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس دنیس فراتز. محل عکاسی، آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس دنیس فراتز. محل عکاسی، آمریکا. - اسپوتنیک ایران
2/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس دنیس فراتز. محل عکاسی، آمریکا.

© Photo / Gianluca Benini / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، جیانلوکا بننی. ایتالیا

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، جیانلوکا بننی. ایتالیا - اسپوتنیک ایران
3/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، جیانلوکا بننی. ایتالیا

© Photo / Hailei Zheng / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، هایلی جینگ، چین.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، هایلی جینگ، چین. - اسپوتنیک ایران
4/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، هایلی جینگ، چین.

© Photo / Khanh Bui Phu / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، خانه بوئی فو. ویتنام.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، خانه بوئی فو. ویتنام. - اسپوتنیک ایران
5/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، خانه بوئی فو. ویتنام.

© Photo / Ian Gilmour / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، یان گیلمور. بریتانیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، یان گیلمور. بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
6/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، یان گیلمور. بریتانیا.

© Photo / Stuart Chape / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، استوآرت چاپ. هاوایی.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، استوآرت چاپ. هاوایی. - اسپوتنیک ایران
7/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، استوآرت چاپ. هاوایی.

© Photo / Luigi Ruoppolo / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، روجی لوئوپولو. ایتالیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، روجی لوئوپولو. ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
8/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، روجی لوئوپولو. ایتالیا.

© Photo / Ecaterina Leonte / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، یکارتینا لئونته. آمریکا. برنده جایزه دوم.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، یکارتینا لئونته. آمریکا. برنده جایزه دوم. - اسپوتنیک ایران
9/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، یکارتینا لئونته. آمریکا. برنده جایزه دوم.

© Photo / Gigi Williams / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، جی جی ویلیامز. شیلی.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، جی جی ویلیامز. شیلی. - اسپوتنیک ایران
10/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، جی جی ویلیامز. شیلی.

© Photo / Bożena Piotrowska / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، بوژن پیوتروفسکی. لهستان.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، بوژن پیوتروفسکی. لهستان. - اسپوتنیک ایران
11/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، بوژن پیوتروفسکی. لهستان.

© Photo / Ingrid Popplewell / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، اینگرید پاپلول. بریتانیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، اینگرید پاپلول. بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
12/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، اینگرید پاپلول. بریتانیا.

© Photo / Louise Fairfax / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، لوئیس فیرفاکس. استرالیا.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، لوئیس فیرفاکس. استرالیا. - اسپوتنیک ایران
13/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، لوئیس فیرفاکس. استرالیا.

© Photo / Tony North / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، تونی نورث. انگلیس.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، تونی نورث. انگلیس. - اسپوتنیک ایران
14/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، تونی نورث. انگلیس.

© Photo / Lee Howdle / IGPOTY

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، لی هادل. انگلیس.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.عکاس، لی هادل. انگلیس. - اسپوتنیک ایران
15/15

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی باغ و گیاه سال معرفی شدند.

عکاس، لی هادل. انگلیس.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала