نقش سوسیس در نجات سگ از باتلاق

Telegram
اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.
© REUTERS / Denmead Drone Search & Rescue

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند. - اسپوتنیک ایران
1/6

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.

© REUTERS / Denmead Drone Search & Rescue

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات «دنمید» بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند.

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات «دنمید» بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند. - اسپوتنیک ایران
2/6

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات «دنمید» بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند.

© REUTERS / Denmead Drone Search & Rescue

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید" بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند.

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید" بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند. - اسپوتنیک ایران
3/6

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید" بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند.

© REUTERS / Denmead Drone Search & Rescue

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند. - اسپوتنیک ایران
4/6

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.

© REUTERS / Denmead Drone Search & Rescue

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید" بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند.

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید" بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند. - اسپوتنیک ایران
5/6

سوسیس‌های متصل به هواپیماهای بدون سرنشین، کمک کرد تا اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید" بتوانند برای بیرون کشاندن سگ فراری میلی‌ از زمین‌های باتلاقی به جای امن‌تر در همپشایر، بریتانیا، شانس خود را برای نجات او امتحان کنند.

© REUTERS / Denmead Drone Search & Rescue

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند. - اسپوتنیک ایران
6/6

اعضای سازمان جستجو و نجات "دنمید"، برای بیرون کشاندن سگ میلی از باتلاق از سوسیس کمک گرفتند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала