ببر در هنر تجمسی جهان

Telegram
نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.
© AFP 2022 / Jeff Pachoud

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

نقش های ماقبل تاریخ در غار «پونت د آرک» که به 30000 تا 32000 سال پیش تعلق دارند.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.نقش های ماقبل تاریخ در غار «پونت د آرک» که به 30000 تا 32000 سال پیش تعلق دارند. - اسپوتنیک ایران
1/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

نقش های ماقبل تاریخ در غار «پونت د آرک» که به 30000 تا 32000 سال پیش تعلق دارند.

© Photo / Pieter Paul Rubens / Public domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی پیتر پاول روبنس « شکار ببر».

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی پیتر پاول روبنس « شکار ببر». - اسپوتنیک ایران
2/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی پیتر پاول روبنس « شکار ببر».

© Photo / Soga Shōhaku / Public domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند. - اسپوتنیک ایران
3/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

© Sputnik / Evgeny Odinokov / ورود به گالری تصاویر

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

موزه داروین مسکو.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.موزه داروین مسکو. - اسپوتنیک ایران
4/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

موزه داروین مسکو.

© Photo / Raden Saleh / Public domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی رادن صالح، نقاش اندونزی «آتش سوزی جنگلی».

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی رادن صالح، نقاش اندونزی «آتش سوزی جنگلی». - اسپوتنیک ایران
5/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی رادن صالح، نقاش اندونزی «آتش سوزی جنگلی».

© Photo / Jacques-Laurent Agasse / Public Domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی نقاش سوئیسی «توله شیرها و ببرها»، سال 1825.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی نقاش سوئیسی «توله شیرها و ببرها»، سال 1825. - اسپوتنیک ایران
6/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی نقاش سوئیسی «توله شیرها و ببرها»، سال 1825.

© AP Photo / Kin Cheung

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی کیو بایشی، نقاش چینی در گالری نقاشی که به قیمت 3 میلیون و 600 هزار دلار در حراج به فروش رفت.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی کیو بایشی، نقاش چینی در گالری نقاشی که به قیمت 3 میلیون و 600 هزار دلار در حراج به فروش رفت. - اسپوتنیک ایران
7/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی کیو بایشی، نقاش چینی در گالری نقاشی که به قیمت 3 میلیون و 600 هزار دلار در حراج به فروش رفت.

© Photo / Kurylenko Yakov, Zorin Grigory / Museum of Fine Arts, Komsomolsk-on-Amur

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی یعقوب سمیونویچ کوریلنکو، نقاش شوروی « شکار ببر».

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی یعقوب سمیونویچ کوریلنکو، نقاش شوروی « شکار ببر». - اسپوتنیک ایران
8/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی یعقوب سمیونویچ کوریلنکو، نقاش شوروی « شکار ببر».

© Photo / Johann Wenzel Peter / Public domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی یوهان ونسل پیتر، نقاش چک «ببرهای بنگالی».

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی یوهان ونسل پیتر، نقاش چک «ببرهای بنگالی». - اسپوتنیک ایران
9/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی یوهان ونسل پیتر، نقاش چک «ببرهای بنگالی».

© Photo / Briton Rivière / Public domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی برایتون ریویر نقاش انگلیسی «تعطیلات رومی»،سال 1881.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی برایتون ریویر نقاش انگلیسی «تعطیلات رومی»،سال 1881. - اسپوتنیک ایران
10/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی برایتون ریویر نقاش انگلیسی «تعطیلات رومی»،سال 1881.

© Sputnik / Alexey Filippov / ورود به گالری تصاویر

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی فرانس مارک «ببر» در موزه هنرهای تجسمی پوشکین در مسکو.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی فرانس مارک «ببر» در موزه هنرهای تجسمی پوشکین در مسکو. - اسپوتنیک ایران
11/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی فرانس مارک «ببر» در موزه هنرهای تجسمی پوشکین در مسکو.

© Photo / Henri Rousseau / Public domain

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی انری روسو، نقاش فرانسوی «حمله در جنگل»، سال 1891.

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.تابلوی انری روسو، نقاش فرانسوی «حمله در جنگل»، سال 1891. - اسپوتنیک ایران
12/12

نقش ببر در آثار هنری زیادی که به شهرت جهانی رسیده اند، هم تابلو و هم نقش های رودیواری قرنهای گذشته، خودنمایی می کند.

تابلوی انری روسو، نقاش فرانسوی «حمله در جنگل»، سال 1891.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала