آتش بازی سال نو در آسمان شهرهای جهان

Telegram
سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد.
© AP Photo / Bruna Prado

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. ریودژانیرو

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. ریودژانیرو - اسپوتنیک ایران
1/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. ریودژانیرو

© REUTERS / Jaimi Joy

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. سیدنی

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. سیدنی - اسپوتنیک ایران
2/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. سیدنی

© REUTERS / Thomas Mukoya

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. نایروبی

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. نایروبی - اسپوتنیک ایران
3/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. نایروبی

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. مسکو

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. مسکو - اسپوتنیک ایران
4/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. مسکو

© AFP 2022 / Christof Stache

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. اینسبروسک اتریش

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. اینسبروسک اتریش - اسپوتنیک ایران
5/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. اینسبروسک اتریش

© REUTERS / Athit Perawongmetha

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. بانکوک

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. بانکوک - اسپوتنیک ایران
6/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. بانکوک

© AP Photo / Jon Chol Jin

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. پیونگ یانگ

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. پیونگ یانگ - اسپوتنیک ایران
7/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. پیونگ یانگ

© REUTERS / Costas Baltas

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. آتن

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. آتن - اسپوتنیک ایران
8/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. آتن

© REUTERS / Hannah Beier

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. نیویورک

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. نیویورک - اسپوتنیک ایران
9/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. نیویورک

© REUTERS / Ricardo Moraes

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. برزیل

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. برزیل - اسپوتنیک ایران
10/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. برزیل

© REUTERS / Florion Goga

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. تیرانا

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. تیرانا - اسپوتنیک ایران
11/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. تیرانا

© AFP 2022 / Alberto Pizzoli

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. روم

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. روم - اسپوتنیک ایران
12/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. روم

© AP Photo / Kamran Jebreili

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. دبی

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. دبی - اسپوتنیک ایران
13/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. دبی

© AFP 2022 / Ina Fassbender

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. دورتموند

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. دورتموند - اسپوتنیک ایران
14/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. دورتموند

© AP Photo / Vadim Ghirda

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. بخارست

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. بخارست - اسپوتنیک ایران
15/15

سال نو میلادی 2022 فرا رسید و آسمان شهرهای جهان را آتش بازی جشن درخشان کرد. بخارست

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала