ثبت نام با موفقیت انجام شد!
را دنبال کنید لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل

آخرین نوازش و سلطان اقیانوس

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.
© Photo / Terje Kolaas / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پرواز غازها.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.پرواز غازها. - اسپوتنیک ایران
1/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پرواز غازها.

© Photo / William Burrard-Lucas / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

در انتظار طعمه.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.در انتظار طعمه. - اسپوتنیک ایران
2/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

در انتظار طعمه.

© Photo / Tomasz Szpila / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

گله فیل ها در نامیبیا.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.گله فیل ها در نامیبیا. - اسپوتنیک ایران
3/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

گله فیل ها در نامیبیا.

© Photo / Georg Nies / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

شکار اسب دریایی کوتوله با دوربین.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.شکار اسب دریایی کوتوله با دوربین. - اسپوتنیک ایران
4/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

شکار اسب دریایی کوتوله با دوربین.

© Photo / Ruben Perez Novo / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

در انتظار تولد پروانه اروپایی، اسپانیا.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.در انتظار تولد پروانه اروپایی، اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
5/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

در انتظار تولد پروانه اروپایی، اسپانیا.

© Photo / Gheorghe Popa / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

آناتومی یخ در رومانی.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.آناتومی یخ در رومانی. - اسپوتنیک ایران
6/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

آناتومی یخ در رومانی.

© Photo / Levi Fitze / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

گردش بزکوهی در آلپ سوئیس.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.گردش بزکوهی در آلپ سوئیس. - اسپوتنیک ایران
7/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

گردش بزکوهی در آلپ سوئیس.

© Photo / Wayne Lai / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پارک ملی «راس محمد» در شرم الشیخ مصر.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.پارک ملی «راس محمد» در شرم الشیخ مصر. - اسپوتنیک ایران
8/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پارک ملی «راس محمد» در شرم الشیخ مصر.

© Photo / Denis Budkov / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

فوران کوه آتشفشان در کامچاتکا.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.فوران کوه آتشفشان در کامچاتکا. - اسپوتنیک ایران
9/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

فوران کوه آتشفشان در کامچاتکا.

© Photo / Stanislao Basileo / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

تابلویی از طبیعت ایسلند.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.تابلویی از طبیعت ایسلند. - اسپوتنیک ایران
10/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

تابلویی از طبیعت ایسلند.

© Photo / Josef Friedhuber / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

یکی از ساکنان پارک ملی کنگو.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.یکی از ساکنان پارک ملی کنگو. - اسپوتنیک ایران
11/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

یکی از ساکنان پارک ملی کنگو.

© Photo / Andius Teijgeler / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

روباه در حال عبور از روی پل در آمستردام.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.روباه در حال عبور از روی پل در آمستردام. - اسپوتنیک ایران
12/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

روباه در حال عبور از روی پل در آمستردام.

© Photo / Roie Galitz / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پارک ملی «تارانگیر» تانزانیا. آخرین نوازش.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.پارک ملی «تارانگیر» تانزانیا. آخرین نوازش.  - اسپوتنیک ایران
13/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پارک ملی «تارانگیر» تانزانیا. آخرین نوازش.

© Photo / Roie Galitz / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پیوند برفی در سوالبارد.

سوالبارد در شمالی‌ترین نقطهٔ اروپا و میان دریای گرینلند، قطب شمال، دریای نروژ و دریای بارنتز قرار دارد.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.پیوند برفی در سوالبارد.سوالبارد در شمالی‌ترین نقطهٔ اروپا و میان دریای گرینلند، قطب شمال، دریای نروژ و دریای بارنتز قرار دارد. - اسپوتنیک ایران
14/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

پیوند برفی در سوالبارد.

سوالبارد در شمالی‌ترین نقطهٔ اروپا و میان دریای گرینلند، قطب شمال، دریای نروژ و دریای بارنتز قرار دارد.

© Photo / Audun Rikardsen / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

لودبری در نیمکره شمالی.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.لودبری در نیمکره شمالی. - اسپوتنیک ایران
15/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

لودبری در نیمکره شمالی.

© Photo / Rupert Kogler / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

معجزه طبیعت در اتریش.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.معجزه طبیعت در اتریش. - اسپوتنیک ایران
16/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

معجزه طبیعت در اتریش.

© Photo / Javier Murcia / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

سلطان دریاها، اره ماهی. اسپانیا.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.سلطان دریاها، اره ماهی. اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
17/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

سلطان دریاها، اره ماهی. اسپانیا.

© Photo / Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

مادر، بچه ها را در حل و فصل اختلاف آزاد گذاشته و فقط ناظر است.

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.مادر، بچه ها را در حل و فصل اختلاف آزاد گذاشته و فقط ناظر است. - اسپوتنیک ایران
18/18

فینالیست ها و برندگان مسابقه عکاسی طبیعت وحش 2021 اعلام شدند.

مادر، بچه ها را در حل و فصل اختلاف آزاد گذاشته و فقط ناظر است.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала