ایستگاه‌های جدید متروی مسکو

Telegram
گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو می کنیم.
© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «میچورینسکی پراسپکت» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «میچورینسکی پراسپکت» مسکو. - اسپوتنیک ایران
1/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «میچورینسکی پراسپکت» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « نوواتورسکایا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « نوواتورسکایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
2/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « نوواتورسکایا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « آمینیفسکایا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « آمینیفسکایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « آمینیفسکایا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « زوزینا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « زوزینا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
4/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « زوزینا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «کاخوفسکایا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «کاخوفسکایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
5/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «کاخوفسکایا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه کونسفتسکایا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه کونسفتسکایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
6/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه کونسفتسکایا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «پراسپکت ورنادسکایا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «پراسپکت ورنادسکایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
7/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «پراسپکت ورنادسکایا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «داویدکووا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «داویدکووا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
8/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «داویدکووا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «وارونسوفتسکایا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «وارونسوفتسکایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
9/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه «وارونسوفتسکایا» مسکو.

© Sputnik / Ilia Pitalev / ورود به گالری تصاویر

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « ترخووا» مسکو.

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « ترخووا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
10/10

گردشی تصویری در ایستگاه‌های جدید متروی مسکو. ایستگاه « ترخووا» مسکو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала