ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

رتبه بندی قویترین نیروی هوایی جهان

کارشناسان مجله انگلیسی پرواز مطالعه ای گسترده درباره هواپیماهای نظامی در کشورهای مختلف جهان انجام دادند.

جایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه دوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به روسیه است. شامل 4143 فروند هواپیما و بالگرد یا 8٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه سوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به چین است. شامل 3260 فروند یا 6٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه چهارم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به هند است که شامل 2119 فروند هواپیما و بالگرد یا 4٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه پنجم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به کره جنوبی است که شامل 1581 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه ششم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ژاپن است که شامل 1480 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه هفتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به پاکستان است که شامل 1364 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه هشتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به فرانسه است که شامل 1057 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه نهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ترکیه است که شامل 1056 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به مصر است که شامل 1053 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.

© Photo / Public Domain / U.S. Department of Defense Current Photos / U.S. Air Force Photo by Staff Sgt. Jason Couillardجایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
1/10
جایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© Sputnik / Vladimir Sergeev / ورود به گالری تصاویرجایگاه دوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به روسیه است که شامل 4143 فروند هواپیما و بالگرد یا 8٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه دوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به روسیه است که شامل 4143 فروند هواپیما و بالگرد یا 8٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
2/10
جایگاه دوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به روسیه است که شامل 4143 فروند هواپیما و بالگرد یا 8٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© AP Photo / Andy Wongجایگاه سوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به چین است که شامل 3260 فروند یا 6٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه سوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به چین است که شامل 3260 فروند یا 6٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
3/10
جایگاه سوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به چین است که شامل 3260 فروند یا 6٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© AFP 2021 / Strجایگاه چهارم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به هند است که شامل 2119 فروند هواپیما و بالگرد یا 4٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه چهارم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به هند است که شامل 2119 فروند هواپیما و بالگرد یا 4٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
4/10
جایگاه چهارم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به هند است که شامل 2119 فروند هواپیما و بالگرد یا 4٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
CC BY 2.0 / Korea Aerospace Industries / ROKAF / Lead In Fighter Trainer TA-50جایگاه پنجم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به کره جنوبی است که شامل 1581 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه پنجم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به کره جنوبی است که شامل 1581 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
5/10
جایگاه پنجم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به کره جنوبی است که شامل 1581 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
CC BY-SA 2.5 / Suga / JASDF F-15 at Chitose Air Baseجایگاه ششم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ژاپن است که شامل 1480 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه ششم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ژاپن است که شامل 1480 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
6/10
جایگاه ششم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ژاپن است که شامل 1480 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© AFP 2021 / Rizwan Tabassumجایگاه هفتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به پاکستان است که شامل 1364 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه هفتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به پاکستان است که شامل 1364 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
7/10
جایگاه هفتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به پاکستان است که شامل 1364 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© Photo / Public domain / U.S. Air Force / Tyler Woodwardجایگاه هشتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به فرانسه است که شامل 1057 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه هشتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به فرانسه است که شامل 1057 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
8/10
جایگاه هشتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به فرانسه است که شامل 1057 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© AP Photo / Burhan Ozbiliciجایگاه نهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ترکیه است که شامل 1056 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه نهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ترکیه است که شامل 1056 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
9/10
جایگاه نهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ترکیه است که شامل 1056 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
© Photo / Public domain / U.S. Air Force / Cherie A. Thurlby, USAF جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به مصر است که شامل 1053 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به مصر است که شامل 1053 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد. - اسپوتنیک ایران
10/10
جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به مصر است که شامل 1053 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала