ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
گزارش و تحلیل

روز جهانی منع خشونت علیه زنان

© Depositphotos / Lofiloloروز جهانی منع خشونت علیه زنان
روز جهانی منع خشونت علیه زنان - اسپوتنیک ایران
به مناسبت سالروز جهانی منع خشونت بر علیه زنان خبرگزاری اسپوتنیک مصاحبه ای با خانم سکینه السادات پاد وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر داشته.

خانم پاد در شرح دلیل نیاز به این مناسبت اظهار داشتند: «25 نوامبر 1960 در واقع شروعی برای توجه به خشنونت علیه جنسیت زن در عرصه بین المللی شد صرف نظر از اینکه مقتولین در آن روز چه جنسیتی داشتند سلب حیات و قتل خشونتی است غیرجنسیتی اما قتل خواهران میرابان  نقطه ثقل کانونی را برجنسیت آنها متمرکز کرد و به بهانه ای برای توجه به ابعاد خشنونت علیه زنان تبدیل شد.

 فاصله 21 ساله برای نامگذاری این روز یعنی روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 1981 و تلاش مستمر تا 17 اکتبر 1999 که در مجمع عمومی سازمان ملل 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان تصویب گردید، اگر چه به ظاهر در راستای احقاق حقوق  زنان در ساخت ساختار های بین المللی و اجماع بین المللی اتفاقی رخ داده است، اما کماکان در عمل براساس آمار رسمی سازمان ملل 35 درصد زنان جهان در طول عمرشان تحت خشونت های جسمی، روانی و آزار جنسی قرار می گیرند و پژوهش های سازمان جهانی بهداشت هم پرده از واقعیت تلخ دیگری برمی دارد که در هر 18 ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد ".

معاون حقوقی مؤسسه بین المللی حقوق بشری صلح زیبا افزود: "آمارهای اعلامی از جانب مراجع بین المللی در خصوص خشنونت علیه زنان دارای جامعیت هم از جنبه تفسیر و تحلیل مفهوم خشونت و هم از جنبه استاندارد دو گانه در اعلام خشنونت دارای نقص وتبعیض ناروا وغیرمسولانه می باشد بالاترین نوع خشونت علیه زن این است که او راوادار به مردوارگی و برابری خواهی برخلاف مقتضیات آفرینش بکنند و چنان در این عرصه او را به میانه آورند که در پایان ماجرا بازنده واقعی زن باشد" .

این خانم دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی اظهار داشت: "کمپانیهای اقتصادی، پشت پرده های منفعت طلبانه مبتنی بر فلسفه تلذذ وتنزل یافته انسان در حد فیزیولوژیکی الفاظ فریبنده آزادی هم رونق اقتصادی وتلذذش در ابزارگونگی زن است .تلذذش خشونت در این تفسیر در قالب کلاهبرداری مدرن از زن به گونه ای است که هم ژست جانبدارانه مدافع حقوق زن دارد و هم زمان کلاه چند منظوره بر سر خاتون های عالم می گذارد" .

شرکت کننده در راهپیمایی زنان در بارسلون  - اسپوتنیک ایران
روز جهانی زن در گوشه و کنار جهان

خانم پاد افزود: "اینکه در عمل و اجرا نامگذاری این روز و حتی قطع نامه 1325 سال 2000 شورای امنیت سازمان ملل تاچه میزان توانسته است احساس امنیت و رضایت مندی در زن ایجاد کند هرگز مورد پایش واقعی قرار نمی گیردچرا که مبنیا و مبنیا حقوق زن و کرامت او در نگاه برابری خواهی که مرد رامیزان و در یک کفه ترازو قرار می دهد و با کمک الفاظ فریبنده زن را در کفه دیگر با مردوارگی هم سطح مرد قرار می دهد فرصت بزرگ شدن و کمال را از ماهیت انسانی زن سلب می کند و انتهای مبارزه را رسیدن به مقام مرد در قالب قوانین وضعی تعریف می کند لذا زن در این رقابت نفس گیروقتی خیلی موفق خواهدبودکه تبدیل به یک مرد شود و این آغاز بحران هویت است".

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیانی به مناسبت روز زن می فرمایند که در مسأله زن ما از غرب طلبکاریم نه غرب از ما و خطاب به غرب می گوید: شما  به بشریت عموما و به زن خصوصا خیانت کرده اید با کشاندن زن و مرد به وادی ابتلائات جنسی و برافروختن و دامن زدن به آتش زیاده روی های جنسی بی قانون و بی نظم در جامعه  باآوردن زن به شکل متبرج به وسط میدان .

خانم پاد افزود: "این جملات و عبارات برای بنده که وکیل هستم و آسیب های حوزه زنان و خانواده را ملموس حس می کنم دارای صورت عینی در پرونده هایی است که به دلیل رفتارهای بی نظم و بیگانه با هنجارهای بومی و  دینی روح و جسم یک زن رامورد خشنونت قرار داده هم در جایی که همسرش مرتکب اشتباهات شده است و هم در جاهایی که خود او ناخواسته خود را در معرض انواع خشنونت قرار داده است . بنابرین براین عقیده هستم که عقلای عالم می دانند هرگز از دل بزرگداشت هاو نام گذاری های صوری خشنونت علیه زنان به طور واقعی برچیده نمی شود چرا که در خیانت بزرگی که زن را با استحاله فکری و مردوارگی به نوعی قیام علیه خودش فرا می خوانند اورا وارد بازی با باخت تضمینی می کنند شاهد مثال مستند و مستدل برغیرواقعی بودن اراده جدی بین المللی در حذف کامل خشنونت را می توان در انفعال و بیهودگی نقش آفرینی سازمانهای مدافع حقوق زنان در قبال خشونت های صورت گرفته  و تحمیلی برزنان ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس وآسیب های روحی شدید ناشی از آن ،نظیر پرپر شدن عشق های واقعی خود اعم از همسران و فرزندان ،آوارگی ناشی ازجنگ و سلب حداقل های امکانات رفاهی ،آسیب های ناشی از تحریم های ظالمانه  نظام سلطه در حوزه دارو و درمان که دامان زنان را به طور غیرمستقیم و هم اعضای خانواده آنها راگرفته از مقوله بدترین خشنونت روحی علیه آنها است، خشنونت علیه زنان در سوریه و عراق با جنایت های خشن گروههای تروریستی دست ساز نظام سلطه اعم از جنایت جهاد النکاح ،بحران های روحی ناشی از بارداری های این خشونتهای غیرانسانی ،مختفین سوریه و کودکانی که هم علیه خودشان خشنونت سیستماتیک شده است هم مادرانی که روحشان جریحه دار و دردمند فرزندان مفقود خود است".

آیا هنوز باید برای برابری حقوق زنان و مردان بحث کرد؟ - اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
آیا هنوز باید برای برابری حقوق زنان و مردان بحث کرد؟

این دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی اظهار داشت: "جنایات علیه زنان مسلمان درجنگ صربستان و بوسنی، جنایتهای لشکرکشی آمریکا و ناتو به عراق و هتک حرمت زنان عراقی، رنج حاصل ار تحجر طالبان در افغانستان و دختران بیگناه ایزدی کورد که هم زمان مورد انواع تجاوز و خشونت قرار گرفته اند و دختران مسلمان فرانسه که تحت خشنونت اصول لائیسیته محروم از حقوق اجتماعی و رفاهی و تفریحی واقع می شوند زنان و کودکان یمن و آمار تکان دهنده کشتار ناشی ازجنگ  مستقیم تحت حمایت آمریکا همه و همه حکایت از یک فریب سیستماتیک وخشونت نظامند علیه جنس زن دارد خشونتی که در استاندارد دو گانه جزیی از آمار لحاظ نشده و نمی شود".

وی افزود: "سیاست های مبتنی برمنفعت حتی زن این مخلوق لطیف و دوست داشتنی را در خدمت سیستم ظالمانه خود تحت ظلم سیستماتیک قرار می دهد وبرابری جنسیتی را به جای عدالت جنسیتی رواج می دهد تا تمامی امتیازات اصیل و مبتنی بر|آفرینش زن رارندانه ازاو بگیرد و جالب است در این حق زدایی زن را علیه خودش می شوراند".

خانم پاد گفت: "اما انچه که درکشور ما گاهاً در تب این روزها و به تبعیت از تحرکات بین المللی دیده  می شود  و شاخص را بااسناد بین المللی تنظیم می کند، اشتباه راهبردی است . نظام اسلامی مبتنی برمبانی اسلام بارویکرد انسان محوری نه جنسیتی و مبتنی برعدالت و حتی تبعیض روا به نفع زن در نهادهای حقوقی مثل نفقه ،مهریه،اجرت المثل و... اگرچه در اجرا دارای نقض های کارکردی می باشد و نیز بانگاه کریمانه به زن در کلام بزرگان دین نمونه های روشنی از سیاستهای کلی اسلام در کرامت زن و منع خشونت نظیز زن ریحانه است، و یاتقدم در مهربانی به دختر و شناسایی و به رسمیت شناختن کلیه حقوق بنیادین انسانی نظیر حق داشتن شغل حق انتخاب شدن وانتخاب کردن و حقوق اقتصادی و ...که نیاز به پاره ای اصلاحات و روزآمد شدن دارد  برای زن  است".

وی گفت: " نهایی شدن لایحه صیانت از کرامت و امنیت زن در مقابل خشونت بیش از یک سالی است که در قوه قضاییه نهایی وتحویل دولت محترم شده است. لایحه ای که اگر چه کامل نمی باشد و براساس ظرفیت بزرگ فقه و دین می تواند کاملتر درخدمت کرامت زن و سلب خشونت ازاو قرار گیرد اما بلاتکلیف مانده است و بانوان برمسند نشسته ترجیح میدهند کماکان با ادبیات ژونالدیستی مراسم بزرگداشت و نکو داشت روزهایی راکه مصوبه بین المللی دارد باصدای بلند برپا دارند".

دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران  - اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
بیمه ی زنان سرپرست خانوار در راه است

این فعال حقوق بشر گفت: " اگر بانوان دارای مسئولیت و اشغال کنندگان  ظرفیت های قانونی بر بسترهای برآمده از انقلاب اسلامی چه براساس تغییری که در رویکرد وسیاستهای کلی نظام به زن و خانواده مبتنی برعدالت جنسی شده است و چه قوانین ناشی ازحقوق زنان که فاصله ایجاد انها بامبارزات فمینستی در غرب بیش از هزار وصد سال می باشد تمرکزکنند، بابروز رسانی و تنقیح و تقنین و نظارت براجرای قوانین بیشترین خدمت را به زنان کرده اند.

 به وظایف خود عمل کنید بعد هم اگروقت رخصت دادبرای خواهران مظلوم میرابال و خیانت بزرگ غرب به زن مرثیه بخوانید".

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала