زیبایی مسحور کننده طبیعت

Telegram
اسپوتنیک توجه شما را به زیبایی مسحور کننده جهان در روزهای پاییز جلب می کند، به دلیل شیوع ویروس کرونا الودگی در جهان کمتر شده است.

На международный конкурс фотографов The International Landscape Photographer of the Year в 2020-м было прислано более 3,8 тысячи работ.

"Пейзажная фотография - мощный инструмент, особенно если мы осознаем влияние изменения климата и наше влияние на эту Землю", - пишут организаторы конкурса.

Загадай желание: метеорный поток Персеиды - лучшие фото

Всего на конкурс отобрали 101 невероятную пейзажную фотографию с поистине интернациональным колоритом. Работы представляют места со всего мира.

У премии - два основных приза.

Слезы дев: семь удивительных бирюзовых озер Таджикистана - фото

"Фотография года" присуждается за лучший одиночный пейзажный снимок, а для того, чтобы получить титул международного ландшафтного фотографа года, требуется фотосет из четырех потрясающих изображений.

© Photo / Kelvin Yuen / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
1/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Joshua Snow / The International Landscape Photographer of the Year 2020زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
2/18
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
3/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Kai Hornung / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
4/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Dipanjan Pal / The International Landscape Photographer of the Year 2020زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
5/18
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
© Photo / Chance Allred / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
6/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Grant Galbraith / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
7/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Gheorghe Popa / The International Landscape Photographer of the Year 2020زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
8/18
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
© Photo / Hong Jen Chiang / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
9/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Himadri Bhuyan / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
10/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Evan Will / The International Landscape Photographer of the Year 2020زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
11/18
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
12/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Aytek Çetin / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
13/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Zhu Xiao / The International Landscape Photographer of the Year 2020زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
14/18
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
© Photo / David G Jones / The International Landscape Photographer of the Year 2020مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
15/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
16/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
© Photo / Nate Merz / The International Landscape Photographer of the Year 2020زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020 - اسپوتنیک ایران
17/18
زیباترین عکس ها از مسابقه عکاسی طبیعت در سال 2020
18/18
مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала