ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

بازی سایه و مرکز کووید

برندگان مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی 2020 اعلام شدند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس های مسابقه بین‌المللی عکاسی 2020 جلب می کنیم.

© Photo / Elena Litvinova / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، یلنا لیتوینووا از اسپانیا.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، یلنا لیتوینووا از اسپانیا - اسپوتنیک ایران
1/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، یلنا لیتوینووا از اسپانیا.
© Photo / Aaron Chuo / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، آرون چو از تایوان.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، آرون چو از تایوان - اسپوتنیک ایران
2/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، آرون چو از تایوان.
© Photo / F. Dilek Uyar / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، دیلک یوار از ترکیه .
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، دیلک یوار از ترکیه  - اسپوتنیک ایران
3/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، دیلک یوار از ترکیه .
© Photo / Rebeka Legovic / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ربکا لگوویک از کورواتی .
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ربکا لگوویک از کورواتی  - اسپوتنیک ایران
4/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ربکا لگوویک از کورواتی .
© Photo / Tim Evans / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، تیم اوانس از آمریکا.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، تیم اوانس از آمریکا  - اسپوتنیک ایران
5/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، تیم اوانس از آمریکا.
© Photo / Simone Francescangeli / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، سیمون فرانسسسانگلی از ایتالیا
Simone Francescangeli.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، سیمون فرانسسسانگلی از ایتالیا
Simone Francescangeli - اسپوتنیک ایران
6/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، سیمون فرانسسسانگلی از ایتالیا
Simone Francescangeli.
© Photo / Augusto Bartelle / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، آگوستو بارتله از اسپانیا.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، آگوستو بارتله از اسپانیا
 - اسپوتنیک ایران
7/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، آگوستو بارتله از اسپانیا.
© Photo / Hossein Fardinfard / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، حسین فردین‌فرد از نیدرلند.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، حسین فردین‌فرد از نیدرلند - اسپوتنیک ایران
8/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، حسین فردین‌فرد از نیدرلند.
© Photo / Peter Li / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، پیتر لی از بریتانیا.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، پیتر لی از بریتانیا - اسپوتنیک ایران
9/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، پیتر لی از بریتانیا.
© Photo / Wei Fu / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، وی فو از تایلند.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، وی فو از تایلند - اسپوتنیک ایران
10/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، وی فو از تایلند.
© Photo / Babak Mehrafshar / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، بابک مهرافشار از ایران.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، بابک مهرافشار از ایران  - اسپوتنیک ایران
11/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، بابک مهرافشار از ایران.
© Photo / Chloe Meynier / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، چلوی می‌نیر از آمریکا.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، چلوی می‌نیر از آمریکا - اسپوتنیک ایران
12/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، چلوی می‌نیر از آمریکا.
© Photo / Vincent Jabes / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، وینسنت جیبز از فرانسه.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، وینسنت جیبز از فرانسه - اسپوتنیک ایران
13/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، وینسنت جیبز از فرانسه.
© Photo / Ibrahim Nabeel Salah / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ابراهیم نبیل صلاح از اردن.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ابراهیم نبیل صلاح از اردن  - اسپوتنیک ایران
14/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ابراهیم نبیل صلاح از اردن.
© Photo / Marek Boguszak / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، مارک بوگوژاک از چک.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، مارک بوگوژاک از چک - اسپوتنیک ایران
15/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، مارک بوگوژاک از چک.
© Photo / Fabian Balint / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، فابیان بالینت از رومانی
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، فابیان بالینت از رومانی - اسپوتنیک ایران
16/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، فابیان بالینت از رومانی
© Photo / Paula Gomes Vianna / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، پائولا گومز ویانا از برزیل.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، پائولا گومز ویانا از برزیل - اسپوتنیک ایران
17/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، پائولا گومز ویانا از برزیل.
© Photo / Natasha Yankelevich / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ناتاشا یانکلویچ از روسیه.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ناتاشا یانکلویچ از روسیه - اسپوتنیک ایران
18/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، ناتاشا یانکلویچ از روسیه.
© Photo / Yuya Takahashi / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس،یویا تاکاهاشی از ژاپن. 
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس،یویا تاکاهاشی از ژاپن - اسپوتنیک ایران
19/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس،یویا تاکاهاشی از ژاپن. 
© Photo / Phan Khánh / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، فن خانح از ویتنام.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، فن خانح از ویتنام - اسپوتنیک ایران
20/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، فن خانح از ویتنام.
© Photo / Jacek Patora / International Photography Awardsمسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، جاسک پاتورا از لهستان.
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، جاسک پاتورا از لهستان - اسپوتنیک ایران
21/21
مسابقه غیرحرفه‌ای بین‌المللی عکاسی
عکاس، جاسک پاتورا از لهستان.
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала