ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی

خوشه های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان مسابقه عکاسی نجومی به تصویر کشیده شده‌اند.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس‌های برندگان مسابقه عکاسی نجومی جلب می‌کنیم.

مسابقه عکاسی نجوم Insight Astronomy یک مسابقه عکاسی سالانه نجومی است که توسط رصدخانه سلطنتی گرینویچ برگزار می شود و شامل عکس هایی از اشیاء در اعماق فضای موجود در کهکشان راه شیری، شامل ستاره ها، خوشه های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی است.

هر شرکت کننده می تواند حداکثر 10 تصویر به این مسابقه ارسال نمایند.

© Photo / Alexios Theodorov / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
آلکسی تئودوروف، عکاس از روسیه.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
آلکسی تئودوروف، عکاس از روسیه - اسپوتنیک ایران
1/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
آلکسی تئودوروف، عکاس از روسیه.
© Photo / Jake Mosher / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
جک موشر، عکاس از آمریکا.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
جک موشر، عکاس از آمریکا - اسپوتنیک ایران
2/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
جک موشر، عکاس از آمریکا.
© Photo / Mario Cogo / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
ماریو کوگو، عکاس از ایتالیا .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
ماریو کوگو، عکاس از ایتالیا - اسپوتنیک ایران
3/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
ماریو کوگو، عکاس از ایتالیا .
© Photo / Mathew Browne / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
ماتیو براون، عکاس از بریتانیا .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
ماتیو براون، عکاس از بریتانیا - اسپوتنیک ایران
4/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
ماتیو براون، عکاس از بریتانیا .
© Photo / Elena Pakhalyuk / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
یلنا پاخالوک، عکاس از اوکراین .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
یلنا پاخالوک، عکاس از اوکراین - اسپوتنیک ایران
5/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
یلنا پاخالوک، عکاس از اوکراین .
© Photo / Qiqige (Nina) Zhao / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
نینا ژآئو، عکاس از استرالیا
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
نینا ژآئو، عکاس از استرالیا  - اسپوتنیک ایران
6/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
نینا ژآئو، عکاس از استرالیا
© Photo / Vinicius Martins / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
وینیسیوس مارتینس، عکاس از برزیل .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
وینیسیوس مارتینس، عکاس از برزیل  - اسپوتنیک ایران
7/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
وینیسیوس مارتینس، عکاس از برزیل .
© Photo / Mohammad Sadegh Hayati / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
محمد صادق حیاتی، عکاس از ایران .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
محمد صادق حیاتی، عکاس از ایران  - اسپوتنیک ایران
8/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
محمد صادق حیاتی، عکاس از ایران .
© Photo / Andreas Ettl / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
آندراس اتل، عکاس از آلمان.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
آندراس اتل، عکاس از آلمان  - اسپوتنیک ایران
9/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
آندراس اتل، عکاس از آلمان.
© Photo / Terry Robison / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
تری روبیسون، عکاس از کانادا.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
تری روبیسون، عکاس از کانادا - اسپوتنیک ایران
10/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
تری روبیسون، عکاس از کانادا.
© Photo / Nicolai Brügger / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
نیکلای بروگر، عکاس از آلمان.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
نیکلای بروگر، عکاس از آلمان  - اسپوتنیک ایران
11/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
نیکلای بروگر، عکاس از آلمان.
© Photo / Josep Drudis / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
جوزپ درودیس، عکاس از آمریکا.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
جوزپ درودیس، عکاس از آمریکا  - اسپوتنیک ایران
12/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
جوزپ درودیس، عکاس از آمریکا.
© Photo / Dai Jianfeng / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
دای جیانفنگ، عکاس از چین .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
دای جیانفنگ، عکاس از چین - اسپوتنیک ایران
13/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
دای جیانفنگ، عکاس از چین .
© Photo / Bryony Richards / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
برونی ریچاردز، عکاس از آمریکا .
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
برونی ریچاردز، عکاس از آمریکا  - اسپوتنیک ایران
14/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
برونی ریچاردز، عکاس از آمریکا .
© Photo / Kirsty Paton / Insight Investment Astronomy Photographer of the Yearخوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
کریستی باتون، عکاس از بریتانیا.
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
کریستی باتون، عکاس از بریتانیا  - اسپوتنیک ایران
15/15
خوشه های ستاره ای، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان عکاسی نجومی
کریستی باتون، عکاس از بریتانیا.
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала