Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

تصاویری شگفت انگیز از زیبایی قطب جنوب

Telegram
تصاویر قطب جنوب از عرشه کشتی تحقیقاتی را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
1/16
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویراعضای تیم در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»


اعضای تیم  در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
 - اسپوتنیک ایران
2/16
اعضای تیم در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»


© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
3/16
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرفک در دریای منطقه مانتویدو
فک در دریای منطقه مانتویدو - اسپوتنیک ایران
4/16
فک در دریای منطقه مانتویدو
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرکوه یخی در منطقه جزیره آدلید
کوه یخی در منطقه جزیره آدلید - اسپوتنیک ایران
5/16
کوه یخی در منطقه جزیره آدلید
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
6/16
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
7/16
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنهنگ در منطقه جزیره آدلید
نهنگ در منطقه جزیره آدلید - اسپوتنیک ایران
8/16
نهنگ در منطقه جزیره آدلید
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویراعضای تیم در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
اعضای تیم  در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
 - اسپوتنیک ایران
9/16
اعضای تیم در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویردماغه ماسکار در جزیر آدلید در قطب
دماغه ماسکار در جزیر آدلید در قطب 
 - اسپوتنیک ایران
10/16
دماغه ماسکار در جزیر آدلید در قطب
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنهنگ در منطقه جزیره آدلید
نهنگ در منطقه جزیره آدلید - اسپوتنیک ایران
11/16
نهنگ در منطقه جزیره آدلید
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویراعضای تیم مشغول ورزش در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
اعضای تیم مشغول ورزش در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
12/16
اعضای تیم مشغول ورزش در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرکاپیتان الگ اوسیپوف در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
کاپیتان الگ اوسیپوف در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
13/16
کاپیتان الگ اوسیپوف در عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنمایی از جزیره راتشیلد از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نمایی از جزیره راتشیلد از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
14/16
نمایی از جزیره راتشیلد از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرفک در دریای منطقه مانتویدو
فک در دریای منطقه مانتویدو - اسپوتنیک ایران
15/16
فک در دریای منطقه مانتویدو
© Sputnik / Alexey Kudenko / ورود به گالری تصاویرنمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن» - اسپوتنیک ایران
16/16
نمایی از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در منطقه زمین الکساندر در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала