Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

زنان اتحاد جماهیر شوروی

Telegram
اسپوتنیک توجه شما را به تصویری از فعالیت های زنان در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه های 60 تا 80 میلادی دعوت می کند.
© Sputnik / Михаил Кулешов / ورود به گالری تصاویرروز زن در کشور بلاروس
روز زن در کشور بلاروس  - اسپوتنیک ایران
1/29
روز زن در کشور بلاروس
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرروز زن در کشور بلاروس
روز زن در کشور بلاروس  - اسپوتنیک ایران
2/29
روز زن در کشور بلاروس
© Sputnik / Устинов / ورود به گالری تصاویرزنان عضوی از مزرعه اشتراکی "ستارگان قرمز" در زمان شوروی
زنان عضوی از مزرعه اشتراکی ستارگان قرمز در زمان شوروی - اسپوتنیک ایران
3/29
زنان عضوی از مزرعه اشتراکی "ستارگان قرمز" در زمان شوروی
© Sputnik / Юрий Иванов / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
4/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Фред Гринберг / ورود به گالری تصاویرزنان عضوی از مزرعه اشتراکی "ستارگان قرمز" در زمان شوروی
زنان عضوی از مزرعه اشتراکی ستارگان قرمز در زمان شوروی - اسپوتنیک ایران
5/29
زنان عضوی از مزرعه اشتراکی "ستارگان قرمز" در زمان شوروی
© Sputnik / Владимир Первенцев / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
6/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Владимир Первенцев / ورود به گالری تصاویرمینسک در سال 1971
مینسک در سال 1971 - اسپوتنیک ایران
7/29
مینسک در سال 1971
© Sputnik / Всеволод Тарасевич / ورود به گالری تصاویرمینسک در سال 1971
مینسک در سال 1971 - اسپوتنیک ایران
8/29
مینسک در سال 1971
© Sputnik / Минкевич / ورود به گالری تصاویرزنان نوازنده در مینسک در زمان شوروی
زنان نوازنده در مینسک در زمان شوروی - اسپوتنیک ایران
9/29
زنان نوازنده در مینسک در زمان شوروی
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
10/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرسال 1978 و جنبش زنان
سال 1978 و جنبش زنان - اسپوتنیک ایران
11/29
سال 1978 و جنبش زنان
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرزنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند - اسپوتنیک ایران
12/29
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
© Sputnik / Всеволод Тарасевич / ورود به گالری تصاویرزنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند - اسپوتنیک ایران
13/29
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
© Sputnik / Всеволод Тарасевич / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
14/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Стешанов / ورود به گالری تصاویرزنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند - اسپوتنیک ایران
15/29
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
© Sputnik / Шуба / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
16/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / А. Лобов / ورود به گالری تصاویرزنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند - اسپوتنیک ایران
17/29
زنان در سال 1966 به بعد تا به امروز در روسیه روز 8 مارس را به عنوان روز بین المللی زن جشن می گیرند
© Sputnik / Владимир Родионов / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
18/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
© Sputnik / Владимир Первенцев / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
19/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Драчев / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
20/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
© Sputnik / Всеволод Тарасевич / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
21/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
22/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
© Sputnik / Ю. Иванов / ورود به گالری تصاویرتصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی - اسپوتنیک ایران
23/29
تصاویری از زنان اتحاد جماهیر شوروی
© Sputnik / Эттингер / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
24/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
© Sputnik / Владимир Первенцев / ورود به گالری تصاویرزنان شوروی در سال 1971
زنان شوروی در سال 1971  - اسپوتنیک ایران
25/29
زنان شوروی در سال 1971
© Sputnik / Драчев / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
26/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
27/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
© Sputnik / В. Барздыка / ورود به گالری تصاویرتبلیغات ساعت در زمان شوروی
تبلیغات ساعت در زمان شوروی - اسپوتنیک ایران
28/29
تبلیغات ساعت در زمان شوروی
© Sputnik / Евгений Коктыш / ورود به گالری تصاویرنگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق - اسپوتنیک ایران
29/29
نگاهی بر زندگی و فعالیت های اجتماعی زنان در بلاروس به عنوان یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала