Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

همایش "دیپلماسی پیروزی" در مسکو برگزار خواهد شد

Telegram
آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در جلسه شورای دیپلمات های جوان وزارت امورخارجه با اعضای باشگاه دیپلماتیک مسکو بیان داشت: در ماه آوریل، مسکو میزبان مجمع دیپلمات های جوان اختصاص یافته به ۷۵ اُمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم خواهد بود.

به گزارش اسپوتنیک، رودنوکو گفت: امسال ۷۵ اُمین سالگرد پیروزی است. ارتش شوروی و همه مردمان اتحاد جماهیر شوروی سابق نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم و آزادسازی اروپا داشتند. این مجمع سالگرد به انجمن دیپلمات های جوان با عنوان "دیپلماسی پیروزی" اختصاص می یابد که در ماه آوریل برگزار می شود.

وی ادامه داد: قالب باشگاه دیپلماتیک مسکو برای تقویت اعتماد و تفاهم متقابل بین متخصصان تازه کار بین المللی بسیار مفید است.

به گفته وی: این رویداد مظهر آشکار همبستگی حرفه ای است. این ادامه تلاش های شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه برای ایجاد یک چارچوب محکم از روابط دوستانه و غیر رسمی در چارچوب کلوپ دیپلماتیک مسکو است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده است.

کنستانتین کلپاکوف رئیس شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه، با سخنرانی با استقبال گفت: چنین سکوهایی به درک عمیق تر یکدیگر و ایجاد روابطی که در حال حاضر بین کشورها و حتی در سطح دیپلماتیک وجود ندارد، کمک می کند.

در این روزها، نشست غیررسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با دیپلمات های ۷۶ کشور عضو عضویت سپاه دیپلماتیک مسکو در مسکو برگزار شد. این جلسه به روز کارگر دیپلماتیک اختصاص یافته است.

 

© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
1/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryسخنرانی معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه آندره رودنکو در نشست غیررسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان سپاه دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی وزارت امور خارجه روسیه در مسکو
سخنرانی معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه آندره رودنکو در نشست غیررسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان سپاه دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی وزارت امور خارجه روسیه در مسکو - اسپوتنیک ایران
2/10
سخنرانی معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه آندره رودنکو در نشست غیررسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان سپاه دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی وزارت امور خارجه روسیه در مسکو
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
3/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
4/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
5/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
6/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
7/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
8/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
9/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
© Photo / Council of Young Diplomats Russian Foreign Ministryشرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی - اسپوتنیک ایران
10/10
شرکت کنندگان در جلسه غیر رسمی شورای دیپلمات های جوان وزارت امور خارجه روسیه با جوانان قشر دیپلماتیک مسکو در مرکز فرهنگی
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала