ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

روس ها نیز جشنی همانند چهارشنبه سوری ایرانی دارند

اسپوتنیک توجه شما را به جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، جلب می کند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند. - اسپوتنیک ایران
1/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویردر جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند. - اسپوتنیک ایران
2/18
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
3/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند. - اسپوتنیک ایران
4/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویردر جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند. - اسپوتنیک ایران
5/18
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
6/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند. - اسپوتنیک ایران
7/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
8/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند. - اسپوتنیک ایران
9/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
10/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویردر جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند. - اسپوتنیک ایران
11/18
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند. - اسپوتنیک ایران
12/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
13/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند. - اسپوتنیک ایران
14/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، این جشن باستانی، ریشه در آیین‌های بت پرستی دارد؛ دورانی که به خدایان متعدد و جادو اعتقاد داشتند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرروس ها نیز جشنی شبیه چهارشنبه سوری دارند
روس ها نیز جشنی شبیه چهارشنبه سوری دارند - اسپوتنیک ایران
15/18
روس ها نیز جشنی شبیه چهارشنبه سوری دارند
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
16/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویردر جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند. - اسپوتنیک ایران
17/18
در جشن کوپالا در روسیه، هوا که روی به تاریکی می‌رود، خرمن آتش برپا می‌کنند و دور آتش، مردم با هم آواز می‌خوانند و می‌رقصند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / ورود به گالری تصاویرجشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد، - اسپوتنیک ایران
18/18
جشن ایوان کوپالا در روسیه، در بلندترین روز سال تشکیل می گردد،
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала