حیوانات به چرنویل باز می گردند

Telegram
اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از بازگشت حیوانات به چرنویل پس از 30 سال از حادثه دلخرانش انفجار در چرنویل دعوت می کند.
© Photo / University of Georgia/Peter E.Schlichting at all.راسو در چرنویل
راسو در چرنویل - اسپوتنیک ایران
1/11
راسو در چرنویل
© AP Photo / Sergiy Gaschakاسبهای وحشی در چرنویل
اسبهای وحشی در چرنویل - اسپوتنیک ایران
2/11
اسبهای وحشی در چرنویل
© Photo / University of Georgia/Peter E.Schlichting at all.گرگهای وحشی در چرنویل
گرگهای وحشی در چرنویل - اسپوتنیک ایران
3/11
گرگهای وحشی در چرنویل
© AP Photo / Sergiy Gaschakگرگهای وحشی در چرنویل
گرگهای وحشی در چرنویل - اسپوتنیک ایران
4/11
گرگهای وحشی در چرنویل
© AP Photo / Sergiy Gaschakعقاب در چرنویل
عقاب در چرنویل - اسپوتنیک ایران
5/11
عقاب در چرنویل
© Photo / University of Georgia/Peter E.Schlichting at all.سگ در چرنویل
سگ در چرنویل - اسپوتنیک ایران
6/11
سگ در چرنویل
© AP Photo / Efrem Lukatskyاسب در چرنویل
اسب در چرنویل - اسپوتنیک ایران
7/11
اسب در چرنویل
© AFP 2022 / Sergei Supinskyاسبهای وحشی در چرنویل
اسبهای وحشی در چرنویل - اسپوتنیک ایران
8/11
اسبهای وحشی در چرنویل
© AP Photo / Sergiy Gaschakسیاه گوش در چرنویل
سیاه گوش در چرنویل - اسپوتنیک ایران
9/11
سیاه گوش در چرنویل
© Photo / University of Georgia/Peter E.Schlichting at all.جیجاق اوراسیایی در چرنویل
جیجاق اورایسیایی در چرنویل - اسپوتنیک ایران
10/11
جیجاق اوراسیایی در چرنویل
© AP Photo / Sergiy Gaschakگرگ در چرنویل
گرگ در چرنویل - اسپوتنیک ایران
11/11
گرگ در چرنویل
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала