ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

نمایش لباس های ملی جهان

نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی2018» برگزار شد.

در گالری امروز ویژه نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی2018» جذاب ترین عکس ها تقدیم می شوند.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی روسیه در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی روسیه در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
1/22
زیباروی روسیه در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaهنرنمایی رقاصان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
هنرنمایی رقاصان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
2/22
هنرنمایی رقاصان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AP Photo / Gemunu Amarasingheزیباروی تایلندی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی تایلندی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
3/22
زیباروی تایلندی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی چک در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی چک در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
4/22
زیباروی چک در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AP Photo / Gemunu Amarasingheزیباروی لائوس در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی لائوس در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
5/22
زیباروی لائوس در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی آمریکایی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
Представительница США во زیباروی آمریکایی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
6/22
زیباروی آمریکایی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AP Photo / Gemunu Amarasingheزیباروی پرو در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی پرو در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
7/22
زیباروی پرو در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی میانما در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی میانما در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
8/22
زیباروی میانما در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی ژاپن در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی ژاپن در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
9/22
زیباروی ژاپن در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی السالوادور در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی السالوادور در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
10/22
زیباروی السالوادور در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی کره جنوبی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی کره جنوبی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
11/22
زیباروی کره جنوبی در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی اسپانیا در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی اسپانیا در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
12/22
زیباروی اسپانیا در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی قراقستان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی قراقستان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
13/22
زیباروی قراقستان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی لهستان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی لهستان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
14/22
زیباروی لهستان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی فبلبپبن در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی فبلبپبن در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
15/22
زیباروی فبلبپبن در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی یونان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی یونان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
16/22
زیباروی یونان در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی پورتو ریکو در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی پورتو ریکو در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
17/22
زیباروی پورتو ریکو در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی کنیا در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی کنیا در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
18/22
زیباروی کنیا در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی چین در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی چین در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
19/22
زیباروی چین در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی مصر در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی مصر در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
20/22
زیباروی مصر در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی برزیل در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی برزیل در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
21/22
زیباروی برزیل در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaزیباروی ایسلند در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
زیباروی ایسلند در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند - اسپوتنیک ایران
22/22
زیباروی ایسلند در نمایش لباس های ملی در کنکور «دوشیزه گیتی 2018» در تایلند.
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала