ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو

اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویریوگنیا مدودیوا حین اجرا در بخش پاتیناژ تک نفره زنان اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یوگنیا مدودیوا حین اجرا در بخش پاتیناژ تک نفره زنان اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
1/19
یوگنیا مدودیوا حین اجرا در بخش پاتیناژ تک نفره زنان اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویرورزشکاران در حال عکس گرفتن پس از نماش در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
ورزشکاران در حال عکس گرفتن پس از نماش در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
2/19
ورزشکاران در حال عکس گرفتن پس از نماش در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویربتینا پاپوا و سرگی مازگوف در حال اجرای برنامه رقص روی یخ در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
بتینا پاپوا و سرگی مازگوف در حال اجرای برنامه رقص روی یخ در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
3/19
بتینا پاپوا و سرگی مازگوف در حال اجرای برنامه رقص روی یخ در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویرکائوری ساکاماتو در حین اجرای برنامه در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
کائوری ساکاماتو در حین اجرای برنامه در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
4/19
کائوری ساکاماتو در حین اجرای برنامه در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرتماشاچیان ژاپنی در جایگاه ها در حال تماشای پاتیناژ تک نفره مردان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
تماشاچیان ژاپنی در جایگاه ها در حال تماشای پاتیناژ تک نفره مردان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
5/19
تماشاچیان ژاپنی در جایگاه ها در حال تماشای پاتیناژ تک نفره مردان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویریودزورو خانیو حین اجرای برنامه در بخش کوتاه پاتیناژ تک نفره مردان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یودزورو خانیو حین اجرای برنامه در بخش کوتاه پاتیناژ تک نفره مردان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
6/19
یودزورو خانیو حین اجرای برنامه در بخش کوتاه پاتیناژ تک نفره مردان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویریکاترینا بابروا و دیمیتری سالاویف در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یکاترینا بابروا و دیمیتری سالاویف در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
7/19
یکاترینا بابروا و دیمیتری سالاویف در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexey Filippov / ورود به گالری تصاویرکارولینا کوستنر در بخش کوتاه پاتیناژ تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
کارولینا کوستنر در بخش کوتاه پاتیناژ تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
8/19
کارولینا کوستنر در بخش کوتاه پاتیناژ تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویریوگنیا تاراسوا و ولادیمیر ماروزوف در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یوگنیا تاراسوا و ولادیمیر ماروزوف در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
9/19
یوگنیا تاراسوا و ولادیمیر ماروزوف در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویربرندگان مسابقه دونفره در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
برندگان مسابقه دونفره در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
10/19
برندگان مسابقه دونفره در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویرالکساندرا استپانوا و ایوان بوکین در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
الکساندرا استپانوا و ایوان بوکین در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
11/19
الکساندرا استپانوا و ایوان بوکین در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویریلنا رادیونوا در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یلنا رادیونوا در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
12/19
یلنا رادیونوا در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویرالکساندرا استپانوا و ایوان بوکین در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
الکساندرا استپانوا و ایوان بوکین در  اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
13/19
الکساندرا استپانوا و ایوان بوکین در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویریوگنیا مدودیوا پس از اجرای برنامه بخش تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یوگنیا مدودیوا پس از اجرای برنامه بخش تک نفره زنان در  اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
14/19
یوگنیا مدودیوا پس از اجرای برنامه بخش تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویروالنتینا مارکی و اندری ختارک در حال اجرای برنامه دو نفره در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
والنتینا مارکی و اندری ختارک در حال اجرای برنامه دو نفره در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
15/19
والنتینا مارکی و اندری ختارک در حال اجرای برنامه دو نفره در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویریوگنیا مدودیوا حین اجرا در بخش پاتیناژ تک نفره زنان اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یوگنیا مدودیوا حین اجرا در بخش پاتیناژ تک نفره زنان اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
16/19
یوگنیا مدودیوا حین اجرا در بخش پاتیناژ تک نفره زنان اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویرمایا شیبوتانی و الکس شیبوتانی در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
مایا شیبوتانی و الکس شیبوتانی در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
17/19
مایا شیبوتانی و الکس شیبوتانی در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Vladimir Pesnya  / ورود به گالری تصاویرکریستینا استاخوا و الکسی راگانوف در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
کریستینا استاخوا و الکسی راگانوف در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
18/19
کریستینا استاخوا و الکسی راگانوف در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویریوگنیا مدودیوا برنده مدال طلا در بخش تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
یوگنیا مدودیوا برنده مدال طلا در بخش تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو - اسپوتنیک ایران
19/19
یوگنیا مدودیوا برنده مدال طلا در بخش تک نفره زنان در اولین مرحله مسابقه جایزه بزرگ پاتیناژ در مسکو
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала