ثبت نام با موفقیت انجام شد!
را دنبال کنید لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل
Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

کادرهای زیبای اسپوتنیک از هنرنمایی شنای هماهنگ در مسابقات «فینا-2017»

کادرهایی از شنای شناگران کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته می شود.

در گالری امروز ویژه شنای هماهنگ همراه ما باشید.

© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
1/29
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
2/29
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران فرانسه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران فرانسه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
3/29
شناگران فرانسه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
4/29
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگر روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگر روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
5/29
شناگر روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران ژاپن در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران ژاپن در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
6/29
شناگران ژاپن در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران آمریکا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران آمریکا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
7/29
شناگران آمریکا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران اسپانیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران اسپانیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
8/29
شناگران اسپانیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران اتریش در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران اتریش در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
9/29
شناگران اتریش در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران مکزیک در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران مکزیک در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
10/29
شناگران مکزیک در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
11/29
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
12/29
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
13/29
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران آمریکا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران آمریکا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
14/29
شناگران آمریکا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران یونان در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران یونان در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
15/29
شناگران یونان در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
16/29
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
17/29
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
18/29
شناگران چین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
19/29
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf  / ورود به گالری تصاویرشناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
20/29
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران مکزیک در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران مکزیک در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
21/29
شناگران مکزیک در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران اسپانیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران اسپانیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
22/29
شناگران اسپانیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf  / ورود به گالری تصاویرشناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
23/29
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران اکراین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران اکراین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
24/29
شناگران اکراین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
25/29
شناگران روسیه در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران اکراین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران اکراین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
26/29
شناگران اکراین در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران یونان در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران یونان در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
27/29
شناگران یونان در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران کره شمالی در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران کره شمالی در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
28/29
شناگران کره شمالی در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویرشناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست - اسپوتنیک ایران
29/29
شناگران ایتالیا در هفدهمین مسابقات جهانی ورزش های آبی در بوداپست.
نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала