انتشار پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه

© AP Photo / Sergei Gritsنمایندگان دمشق و مخالفین مسلح برای اولین پشت یک میز مذاکره نشستند
نمایندگان دمشق و مخالفین مسلح برای اولین پشت یک میز مذاکره نشستند - اسپوتنیک ایران
پیش نویس قانون اساسی سوریه که طرف روسی به شرکت کنندگان در مذاکرات آستانه پیشنهاد کرده، در اختیار اسپوتنیک است .

اسپوتنیک اصول اصلی این پیش نویس را منتشر می کند.

پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (2)
پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (2) - اسپوتنیک ایران
پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (2)

 

 • جمهوری سوریه دولت دموکرات، مستقل و دارای حق حاکمیت است که بر اساس اصول حکومت مردم، اولویت قانون، برابری همه در برابر قانون، همبستگی اجتماعی، احترام به حقوق و آزادی ها ، برابری حقوق و وظایف همه شهروندان بدون هیچگونه تفاوت و امتیازات استوار شده است. معنای عبارت "جمهوری سوریه" و "سوریه" یکسان است.
 • نوع حکومت سوریه، جمهوری است.

 

 

 • مردم چند ملیتی و چند مذهبی سوریه یگانه منبع قدرت در این کشور هستند. هیچکس غیر از نمایندگان تام الاختیار منتخب مردم از حق نمایندگی مردم، سخن گفتن از طرف مردم و مطرح کردن درخواست ها به نام مردم برخوردار نیست. 
 • انتقال قدرت باید بطور صلح آمیز و طبق قاعده دموکراتیک و تعیین شده توسط قانون اساسی و دیگر قوانین صورت بگیرد.
 • همه ادیان و سازمان های مذهبی در سوریه محترم هستند و آزادی اجرای همه آداب و مراسم دینی که نظم عمومی را مختل نکنند، تامین می شود. سازمان های مذهبی در برابر قانون برابر هستند.
پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (4)
پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (4) - اسپوتنیک ایران
پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (4)
 • عربی زبان رسمی کشور است. قاعده استفاده از زبان رسمی طبق قانون تعیین می شود.
 • نهادها و سازمان های حکومتی خودمختاری فرهنگی کردها از زبان های عربی و کردی به عنوان زبان های دارای اهمیت برابر استفاده می کنند.
 • سیستم حکومتی کشور بر اساس اصل کثرت گرایی و پلورالیزم سیاسی و تشکیل نهادهای حکومتی به شکل دموکراتیک و با کمک رای گیری مخفی استوار می شود.
 • خاک سوریه لایتجزا است. مرزهای دولتی فقط از طریق همه پرسی در بین همه شهروندان سوریه و بر اساس ابراز اراده مرم سوریه قابل تغییر هستند.
 • همه اعم از هر جنس، نژاد، ملیت ، خاستگاه، رنگ پوست، تعلق مذهبی ، اعتقادات شخصی، باورها یا جهان بینی ها و همچنین موقعیت اقتصادی و اجتماعی در برابر قانون برابر هستند.
 • مجمع خلق و مجمع مناطق مطابق با تشریفات تعیین شده توسط قانون اساسی و دیگر قوانین قوه مقننه را تشکیل داده و از طرف مردم سوریه فعالیت می کنند. نمایندگان مجمع خلق و مجمع مناطق، رئیس جمهوری و دولت از حق مطرح کردن پیشنهادات قانونگذاری برخوردار هستند. 
 • پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (23)
  پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (23) - اسپوتنیک ایران
  پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه (23)
 • رئیس جمهوری و دولت از طرف مردم و در چارچوب های درنظر گرفته شده در قانون اساسی وظایف قوه مجریه را انجام می دهند.
 • نامزد ریاست جمهوری باید حداقل 40 سال سن داشته و دارای تابعیت سوریه باشد. نیروهای مسلح و دیگر گروه های مسلح تابع رئیس جمهوری هستند. رئیس جمهوری فرمانده کل قوا است.
 • در صورت خالی شدن کرسی ریاست جمهوری و همچنین در صورت ناتوانی پایدار رئیس جمهور در اجرای وظایفش، نخست وزیر طی مدت 90 روز از زمان خالی شدن کرسی ریاست جمهوری یا محرز شدن ناتوانی پایدار رئیس جمهور در اجرای وظایفش، اجرای وظایف رئیس جمهور را بر عهده خود می گیرد. در صورت غیر ممکن بودن واگذاری وظایف رئیس جمهور به نخست وزیر ، وظایف رئیس جمهور به رئیس مجمع مناطق محول می شود. باید طی این مدت انتخابات جدید ریاست جمهوری برگزار شود.
 • رئیس جمهوری نخست وزیر ، معاونان وی و وزیران را منصوب کرده، استعفای آنها را می پذیرد و آنها را از سمت های خود برکنار می کند.
 • دوره حکومت رئیس جمهوری پس از گذشت هفت سال از ادای سوگند وی به عنوان رئیس جمهوری به پایان می رسد. وی از حق نامزد شدن برای انتخاب دوباره به سمت ریاست جمهوری برخوردار است. موازین قانون اساسی درباره مدت ریاست جمهوری از انتخابات بعدی ریاست جمهوری در مورد وی استفاده خواهد شد.
 • شورای دولتی رهبری قوه قضائیه اداری را بر عهده خواهد داشت. این شورا نهاد قضایی مشورتی است و اختیارات و موقعیت حقوقی اعضای آن طبق قانون تعیین می شود.
 • قانون اساسی از روز انتشار رسمی آن بر اساس نتایج همه پرسی اعتبار پیدا می کند.
 •  

   

   

  نوار خبری
  0
  loader
  بحث و گفتگو
  Заголовок открываемого материала