ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

برق گرفتگی و مرگ دلخراش یک اسب درجریان مسابقات اصفهان

© Sputnik / Kyrill Kalinnikow / ورود به گالری تصاویرPferd im Park Gorki Leninskije
Pferd im Park Gorki Leninskije - اسپوتنیک ایران
مرگ غم انگیز و جنجالی اسبی که سوارکارخردسالش، چشم به کسب جام قهرمانی مسابقات سوارکاری کشور در ماه آینده دوخته بود، فضای برگزاری مسابقات «جام نقش جهان» را در اصفهان تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش اسپوتنیک و به نقل از ایرنا، این مسابقات از روز گذشته — چهارشنبه — در دو رشته پرش و جشنواره زیبایی اسب با حضور بیش از 200 راس اسب از سراسر کشور و در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان آغاز شده است.

مسابقات رشته پرش بااسب تا فردا جمعه ادامه دارد و پس از آن، طی روزهای 20 تا 22 مرداد جشنواره زیبایی اسب در اصفهان برگزار خواهد شد.

در حالی که انبوهی از علاقه مندان به اسب و دنیای سوارکاری با هیجان خود را به اصفهان رسانده اند تا شاهد هنرنمایی ورزشکاران با این حیوان نجیب باشند، مرگ «سکرت» با سوارکاری «سورن احسانی فاخر» از استان قزوین در پایان نخستین روز مسابقات، جام نقش جهان را خیلی زود، رسانه ای کرده است.

این اسب سفید رنگ، 10 ساله و از نژاد هلشتاین بود و دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺟﺎم ﻧﺸﺎﻃﯽ در ﺗﻬﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ را تصاحب کند.

سوارکار 13 ساله سکرت قصد داشت با درخشش در مسابقات نقش جهان، خود را برای تصاحب جام قهرمانی کشور در ماه آینده آماده کند.

«حسین احسانی فاخر» مالک اسب و پدر سوارکار آن در باره این حادثه گفت:« روز گذشته، پس از برگزاری نخستین روز مسابقات، حدود ساعت 8 شب، اسب را به باکس اصطبل فلزی بردیم تا برای مسابقات امروز استراحت کند اما چند لحظه بعد، کارگر مربوطه تماس گرفت و خبر داد که به علت برق گرفتگی، اسب جان باخته است.»

وی این حادثه را ناشی از اتصال سیم برق در شرایط نامساعد جوی آن لحظه با بدنه فلزی باکس اصطبل و غیراستانداردبودن شرایط محل برگزاری مسابقات دانست و گفت که در این زمینه، به دادگاه شکایت کرده است.

احسانی فاخر گفت:« شاید کسانی بگویند که مرگ اسب در جریان مسابقات، یک پدیده عادی است یا حتی افرادی باشند بگویند که مرگ یک حیوان چه اهمیتی دارد، اما اگر آنها بدانند که برای خرید این اسب، مقادیر زیادی ارز صرف شده، سرمایه گذاری بسیاری برای تربیت این حیوان و آموزش سوارکار آن صورت گرفته و علاوه بر آن، ضربه شدید روحی فرزندم را از این حادثه مشاهده کنند، قطعا حرفشان را پس خواهند گرفت».

وی افزود: چرا باید مسابقات در محلی با شرایط و امکانات غیراستاندارد برگزار و با سهل انگاری، ضربه های روحی و جسمی گاه جبران ناپذیر به شرکت کنندگان وارد شود.

مالک اسب قربانی گفت که در چنین شرایطی، متاسفانه هیات سوارکاری استان اصفهان و برگزارکنندگان مسابقات، به جای دلجویی و عذرخواهی، رفتاری نامناسب در پیش گرفته و حتی مدعی شده اند که علت مرگ اسب، «سنکوب» و «سکته قلبی» بوده است.

احسانی فاخر افزود: با توجه به اینکه همه شواهد، حکایت از مرگ اسب بر اثر برق گرفتگی دارد و حتی پلیس نیز در گزارش خود، این موضوع را تایید کرده است، ناچار هستم موضوع را به محاکم قضایی بکشانم.

از سوی دیگر، «فیروز قدرتی پور» دبیر هیات سوارکاری استان اصفهان و میزبان مسابقات گفت: اگرچه ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ اﯾﻦ اﺳﺐ عنوان کرده اند، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻓﺎز ﺑﻮدن ﺑﺮق اﺻطﺒﻠﻬﺎ، وقوع چنین اتفاقی ممکن نیست مگر اینکه اسب در آن لحظه، خیس باشد.

وی افزود: نخستین دامپزشک بررسی کننده حادثه نیز نظر داده که اسب بر اثر سکته قلبی جان باخته است. با این حال، موضوع برق گرفتگی را نیز بررسی خواهیم کرد.

این در حالی است که «علی رضا خدابنده لو» دبیر هیات سوارکاری استان قزوین، «سانحه برق گرفتگی» را علت مرگ یکی از دو اسب این استان می داند که در مسابقات اصفهان شرکت کرده بودند.

ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻟﻮ به خبرنگار ایرنا گفت: اﺳﺐ ﺳﮑﺮت ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ و ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮرن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺧﺮ در روز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪه بود اما عصر دیروز ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺎﮐﺲ اﺻﻄﺒﻞ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺑدنه، جان خود را از دست داد، اگرچه ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ است.

وی افزود: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ژاﻟﻪ و ﺳﻮرن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺧﺮ دو ﻧﻮﻧﻬﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ روﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻟﻮ تصریح کرد: در حال حاضر، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و پیگیری اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻮارﮐﺎر و اﺳﺐ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧدارد.

«مسعود خلیلی» رییس فدراسیون سوارکاری کشور نیز با بیان اینکه گزارشهای اولیه از مرگ اسب سکرت به دلیل برق گرفتگی حکایت دارد، گفت که آتش نشانی، کلانتری و مسئولان ذیربط در حال ارایه گزارشهای کارشناسی در این زمینه هستند تا به جمع بندی در باره علت حادثه برسیم.

وی افزود: اگرچه تاکنون ما حادثه تلف شدن اسب بر اثر برق گرفتگی را در جریان مسابقات سوارکاری کشور نداشته ایم اما مرگ اسب و حتی، سوارکاران به دلایل مختلف در جریان مسابقات امری طبیعی است و همواره در جهان چنین اتفاقاتی می افتد.

رییس فدراسیون سوارکاری گفت: با این حال، اگر برای ما محرز شود که در این حادثه، از ناحیه هیات سوارکاری استان اصفهان به عنوان نماینده فدراسیون و میزبان مسابقات، قصوری رخ داده است، ما حتما برخورد خواهیم کرد.

خلیلی در عین حال پذیرفت که فدراسیون سوارکاری با مشکلات جدی در زمینه تامین زیرساختها و امکانات استاندارد برای مسابقات روبرو است و تلاشها در این زمینه تاکنون به نتایج موردانتظار نرسیده است.

وی گفت: «مشکل سیم کشی و برق را حتی ما در نوروزآباد تهران که مهمترین مجموعه سوارکاری کشور است، داریم و طی دو هفته اخیر، هزینه های زیادی را صرف تعویض سیم کشی اصطبلها و بهبود آن کرده اید.»

رییس فدراسیون سوارکاری، یکی از مهمترین مشکلات این فدراسیون را فقدان مالکیت مجموعه های اسبدوانی دانست و گفت که این وضعیت، موجب شده است ما نتوانیم اصلاحات ساختاری و اساسی در تجهیزات و امکانات این مجموعه ها بدهیم.

وی افزود: در حال حاضر، اغلب اماکن موردنیاز برای سوارکاری و اسبدوانی به صورت قرارداد اجاری یکساله به ما واگذار می شود و در چنین شرایطی، نمی توان سرمایه گذاری بلندمدت در آنها داشت.

خلیلی ابراز امیدواری کرد با دستور اخیری که وزیر ورزش و جوانان صادر کرده است، مشکل نحوه واگذاری مجموعه های اسبدوانی به فدراسیون سوارکاری بزودی حل شود.

وی همچنین توضیح داد: مسابقات جام نقش جهان در محلی برگزار می شود که باشگاه، آن را به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی واگذار کرده و دارای قرارداد بهره برداری یکساله با هیات سوارکاری استان اصفهان است.

 

رییس فدراسیون سوارکاری افزود: هیات سوارکاری اصفهان نیز تاکنون مبالغ زیادی را هزینه کرده تا مجموعه یادشده برای مسابقات کنونی قابل استفاده باشد اما با وجود آن، همچنان مشکلات و نارساییهایی در این زمینه مشاهده می شود.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала